Fåglar på Mälaröarna 2012

Gigi Sahlstrand fick Rosenbergpriset 2012 och Jan Sondell fick SOFs forskningspris 2012.

Lappuggla på Ekerö – första fyndet på 140 år!

”Nyanläggning av vadarlokal på Mälaröarna?”; en artikel om potentialen för fler vadarlokaler i kommunen samt ”Storvadare på Mälaröarna”; en artikel i serien om fågelfamiljer på Mälaröarna utvecklar ämnet vadare.

Läs föreningens första årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 112
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2013
Årgång / Volym / Rapportnummer: 13
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

 

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2012, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2012 (Omslag) framsida

MOF årsskrift 2012 (Omslag) innehåll

MOF årsskrift 2012 (Omslagets insida) Fiskgjuse SOFs riksinventeringsart 2013

MOF årsskrift 2012 (Omslagets insida) Styrelsen

MOF årsskrift 2012 (S01) Lappuggla på Ekerö första fyndet på 140 år (Hans Andersson)

MOF årsskrift 2012 (S03) Den vitkindade gåsen är en vinnare (Signe Hagerman)

MOF årsskrift 2012 (S06) Nyanläggning av vadarlokal på Mälaröarna (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2012 (S08) Vinterfåglar inpå knuten 2013 (Gigi Sahlstrand)

MOF årsskrift 2012 (S10) Hökarnas vinterjakt (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2012 (S12) Storvadare på Mälaröarna (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2012 (S16) Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2012 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2012 (S20) Observationer i Ekerö kommun 2012 (Linus Brobacke, Mikael Nederman)

MOF årsskrift 2012 (S35) Exkurera mera (Linus Brobacke)

MOF årsskrift 2012 (S37) Notiser: Gigi Sahlstrand fick Rosenbergspriset 2012, Jan Sondell fick SOFs forskningspris 2012 och MOF säljer småfågelholkar

MOF årsskrift 2012 (S38) Verksamhetsberättelse för 2012 Artlistor för Mälaröarna 2012 (Urpo Könnömäki)