Fåglar på Mälaröarna 2011

Stäppvipa – exklusiv sommargäst! En stäppvipa upptäcktes på morgonen den 16 juli 2011 vid Svartsjö dämme på Färingsö i Ekerö kommun. Fågeln sällskapade med ett par hundra tofsvipor under 10 dagar och kunde ses i området fram till den 25 juli, då den blev slagen av en duvhök. Fyndet av arten utgör det nionde i Sverige och är det första för Ekerö kommun.

Hur många arter kan man kryssa en dag i januari på Mälaröarna? Läs Mats Anderssons artikel ’Vinterns ”artrally” på Mälaröarna’.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 111
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2012
Årgång / Volym / Rapportnummer: 12
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2011, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2011 (Omslag) framsida

MOF årsskrift 2011 (Omslag) baksida med innehåll

MOF årsskrift 2011 (Omslagets insida) Fågellokaler på Mälaröarna

MOF årsskrift 2011 (Omslagets insida) Styrelsen

MOF årsskrift 2011 (S01) Stäppvipa exklusiv sommargäst (Glenn Cornland)

MOF årsskrift 2011 (S04) Något om skrattmåsens häckningsbiologi (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2011 (S07) Kom med ut i göktytemarkerna (Sören Lindén)

MOF årsskrift 2011 (S09) Gäss på Mälaröarna (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2011 (S14) Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2011 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2011 (S19) Observationer i Ekerö kommun 2011 (Mikael Nederrman, Linus Brobacke)

MOF årsskrift 2011 (S33) Vinterns artrally på Mälaröarna (Mats Andersson)

MOF årsskrift 2011 (S36) Notiser: dämmet 1 augusti, MOF säljer småfågelholkar, MOFs webbplats nytt utseende, dvärgmås och rördrom är SOFs riksinventeringsarter 2012

MOF årsskrift 2011 (S38) Verksamhetsberättelse för 2011 Artlistor för Mälaröarna 2011 (Urpo Könnömäki)