Fåglar på Mälaröarna 2010

I 2010 årskrift får vi bekanta oss med Menhammarsviken, vilket är en av kommunens viktigaste fågellokaler med potential för utveckling.

I årskriftens finns även en rad korta notiser med olika fågelintressen.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 110
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2011
Årgång / Volym / Rapportnummer: 11
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

 

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2010, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2010 (Omslag) Framsida baksida innehåll

MOF årsskrift 2010 (Omslagets insida 1) Skarvstenen (Karl Erik Fridzen)

MOF årsskrift 2010 (Omslagets insida 2) MOF styrelse

MOF årsskrift 2010 (Sid 01) Bygg utsiktsplattform vid Kyrkpölen (Urpo Könnömäki, Jan Sondell)

MOF årsskrift 2010 (Sid 02) Glöm inte Menhammarsviken (Jan Wernerman)

MOF årsskrift 2010 (Sid 04) Måsar och trutar på Mälaröarna (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2010 (Sid 08) Svanar och gäss på Gällstaö (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2010 (Sid 14) Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2010 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2010 (Sid 19) Observationer i Ekerö kommun 2010 (Mikael Nederman, Linus Brobacke)

MOF årsskrift 2010 (Sid 34) Notiser

MOF årsskrift 2010 (Sid 38) Verksamhetsberättelse för 2010 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2010 (Sid 39) Artlistor för Mälaröarna 2010 (Jan Björk)