Fåglar på Mälaröarna 2009

Mälaröarnas Ornitologiska Förening 10 år! MOF har lyft in Mälaröarna i fågelskådarnas hjärtan och medvetande från det att öarna tidigare nästan ha varit en vit fläck på fågelkartorna. Läs om föreningens första decennium.

Bland årets artiklar kan nämnas ”Fyra tättingars vinterförekomst på Gällstaö”, där några års vintermatning analyseras.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 109
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2010
Årgång / Volym / Rapportnummer: 10
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2009, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2009 (Omslag) Framsida baksida innehåll

MOF årsskrift 2009 (Omslagets insida 1) Något om skatans tjuvaktighet (Karl Erik Fridzen)

MOF årsskrift 2009 (Omslagets insida 2) MOF styrelse

MOF årsskrift 2009 (Sid 01) Mälaröarnas Ornitologiska Förening 10 år (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2009 (Sid 05) Vår flytt till fåglarnas öar (Gigi Sahlstrand)

MOF årsskrift 2009 (Sid 07) Duvor och gök på Mälaröarna (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2009 (Sid 12) Fyra tättingars vinterförekomst på Gällstaö (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2009 (Sid 16) Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2009 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2009 (Sid 21) Ewa kommer fåglarna inpå livet (Signe Hagerman)

MOF årsskrift 2009 (Sid 23) Observationer i Ekerö kommun 2009 (Glenn Cornland, Linus Brobacke)

MOF årsskrift 2009 (Sid 38) Verksamhetsberättelse för 2009 (Ulf Nilsson)

MOF årsskrift 2009 (Sid 39) Artlistor för Mälaröarna 2009 (Glenn Cornland)