Fåglar på Mälaröarna 2008

Av 2008 års observationslista för Ekerö framgår att året blev det dittills artrikaste året sedan MOF bildades 2000. Ägretthäger, rödhalsad gås och kentsk tärna blev nya arter for Mälaröarna. Totalt sågs 212 arter i kommunen under året vilket är betydligt över medelantal.

Året kröntes också av ett fantastiskt årsresultat av Mikael Nederman som kom upp i 200 arter på Mälaröarna, vilket fortfarande är ett gällande rekord.

Artikeln om hackspettar och göktyta på Mälaröarna redovisar att alla familjens arter utom mellanspetten påträffats på Mälaröarna.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 108
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2009
Årgång / Volym / Rapportnummer: 9
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2008, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2008 (Omslag) Framsida baksida innehåll

MOF årsskrift 2008 (Omslagets insida 1) Rördrommen som inte flyttar (Johan Hammar, Bengt Åke Jansson)

MOF årsskrift 2008 (Omslagets insida 2) MOF styrelse

MOF årsskrift 2008 (Sid 01) Falkåret 2008 (Jan Björk)

MOF årsskrift 2008 (Sid 03) Att börja skåda fågel på Mälaröarna (Linus Brobacke, Signe Hagerman)

MOF årsskrift 2008 (Sid 05) Kyrkpölen på Adelsö (Hasse Andersson)

MOF årsskrift 2008 (Sid 07) Hackspettar och göktyta på Mälaröarna (Fredrik Thernlund)

MOF årsskrift 2008 (Sid 13) Häckfåglar på Fiskarholmen 2000 2008 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2008 (Sid 16) Häckfåglar i Svartsjö Dämme 2008 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2008 (Sid 19) Häckfåglar i Svartsjöviken 2008 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2008 (Sid 22) Observationer i Ekerö kommun 2008 (Glenn Cornland, Linus Brobacke)

MOF årsskrift 2008 (Sid 37) Verksamhetsberättelse för 2008 (Ulf Nilsson)

MOF årsskrift 2008 (Sid 38) Artlistor för Mälaröarna 2008 (Glenn Cornland)

MOF årsskrift 2008 (Sid 40) 200 årskryss på Mälaröarna