Fåglar på Mälaröarna 2007

År 2007 skrev Urpo Könnömäki om gråspetten som besökt honom några år och gjort att Nyponvägen 7 i Älby blev en form av vallfartsort för långväga fågelskådare.
I serien om fågelfamiljer på Mälaröarna hade turen kommit till svartfåglarna – vanliga men intressanta. Bla beskrevs den mytologiska bakgrunden.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 107
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2008
Årgång / Volym / Rapportnummer: 8
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2007, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2007 (Omslag) Framsida baksida innehåll

MOF årsskrift 2007 (Omslagets insida 1) Fågellokaler på Mälaröarna

MOF årsskrift 2007 (Omslagets insida 2) MOF styrelse

MOF årsskrift 2007 (Sid 01) Gråspetten i Älby (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2007 (Sid 03) Fiskgjusarna på Lovöberget 2002 2007 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2007 (Sid 06) Svartfåglar vanliga men intressanta (Bertil Dolk)

MOF årsskrift 2007 (Sid 13) Göktyta nödbedd holkgäst (Sören Linden)

MOF årsskrift 2007 (Sid 15) Bonadammen (Jan Wernerman)

MOF årsskrift 2007 (Sid 17) Häckfåglar i Svartsjö Dämme 2007 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2007 (Sid 20) Häckfåglar i Svartsjöviken 2007 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2007 (Sid 23) Observationer i Ekerö kommun 2007 (Glenn Cornland)

MOF årsskrift 2007 (Sid 38) Verksamhetsberättelse för 2007 (U Aronsson) Artlistor (M Bergström, G Cornland)