Fåglar på Mälaröarna 2006

Plattformen vid Svartsjö dämme byggdes av några MOF-medlemmar under vintern 2005-2006. Plattformen har varit en skådarmagnet sedan dess och är bla en av Stockholms läns starkaste kort i den nordiska fågeltornskampen.

Förutom att stödja fågelskådning som rent intresse, så har även föreningen en uppgift att bidra till det ornitologiska kunskaps- och informationsutbytet. Energipolitiken och dess påverkan på naturen som är en av dagens hetaste ämnen, var ett viktigt ämne redan 2006. Jan Sondell, vår vice-ordförande och redaktör, för ett resonemang om nödvändigheten att vindkraften kan samverka med ornitologiska intressen i artikeln ”Vindkraften är ett hot mot våra örnar!”. Jan önskade mer kunskap om vilken omfattning örn-kollisionerna hade i Sverige.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 106
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2007
Årgång / Volym / Rapportnummer: 7
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

 

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2006, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2006 (Omslag) Framsida baksida innehåll

MOF årsskrift 2006 (Omslagets insida 1) Fågellokaler på Mälaröarna

MOF årsskrift 2006 (Omslagets insida 2) MOF styrelse

MOF årsskrift 2006 (Sid 01) Att börja fågelskåda på Mälaröarna (Jan Björk)

MOF årsskrift 2006 (Sid 02) April April men det var inget skämt (Runo Edholm)

MOF årsskrift 2006 (Sid 04) Örnar och fiskgjuse på Mälaröarna (Bertil Dolk)

MOF årsskrift 2006 (Sid 10) Vindkraften är ett hot mot våra örnar (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2006 (Sid 12) Ett ungdomsminne från Lovö (Karl Erik Fridzen)

MOF årsskrift 2006 (Sid 14) Malmviks strandängar (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2006 (Sid 16) Häckfåglar i Svartsjö Dämme 2006 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2006 (Sid 19) MOF bygger utsiktsplattform (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2006 (Sid 20) Häckfåglar i Svartsjöviken 2006 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2006 (Sid 23) Observationer i Ekerö kommun 2006 (Glenn Cornland)

MOF årsskrift 2006 (Sid 38) Verksamhetsberättelse för 2006 (Ulf Aronsson) Artlistor (Glenn Cornland)