Fåglar på Mälaröarna 2005

År 2005 blev ett av Mälaröarnas Ornitologiska Förenings mest innehållsrika år, med sensationen att  dammsnäppa häckade i Svartsjö dämme.
Den praktfulla härfågeln ses på Björkö och det spännande tillfället som beskrivs är läsvärt.
Ett regnområde som passerade drog ner ett antal spännande arter runt det upplysta växthuset i Torslunda.
Karl-Erik Fridzéns vackert illustrerade artikel om en vinterdag på Mälaren är ytterligare ett bidrag till föreningens dittills tjockaste årsskrift.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 105
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2006
Årgång / Volym / Rapportnummer: 6
Sidor: 48 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2005, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2005 (Omslag) Framsida baksida innehåll

MOF årsskrift 2005 (Omslagets insida 1) Härfågel på Björkö en känsla som besannades (Björn Olof Svanholm)

MOF årsskrift 2005 (Omslagets insida 2) MOF styrelse

MOF årsskrift 2005 (Sid 01) Häckning av dammsnäppa i Svartsjö (Glenn Cornland, Jan Sondell)

MOF årsskrift 2005 (Sid 03) Flyttfågelnedfall i Torslunda 5 maj 2005 (Glenn Cornland)

MOF årsskrift 2005 (Sid 06) Fågelskådning kring Menhammarsviken på 60 talet (Helge Röttorp)

MOF årsskrift 2005 (Sid 11) Händelser i ett kråkrevir 1997 2005 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2005 (S15) En vinterdag på Mälaren (Karl Erik Fridzen)

MOF årsskrift 2005 (Sid 18) Älby hage kulturmark, ängar och tomter (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2005 (Sid 20) Glador och kärrhökar på Mälaröarna (Jan Björk, Bertil Dolk)

MOF årsskrift 2005 (Sid 27) Häckfåglar i Svartsjö Dämme 2005 (Urpo Könnömäki, Jan Sondell)

MOF årsskrift 2005 (Sid 30) Häckfåglar i Svartsjöviken 2005 (Urpo Könnömäki, Jan Sondell)

MOF årsskrift 2005 (Sid 34) Observationer vid Svartsjöviken 2005 (Martin Bergström)

MOF årsskrift 2005 (Sid 36) Observationer i Ekerö kommun 2005 (Glenn Cornland)

MOF årsskrift 2005 (Sid 47) Verksamhetsberättelse för 2005 (Ulf Aronsson) Artlistor (Martin Bergström)