Fåglar på Mälaröarna 2004

Årsskriften har genom åren beskrivit kommunens olika fågellokaler och detta år beskrivs Väsby Hage, som är både ett naturreservat och en pärla till fågellokal.

Personliga berättelser har gjorts genom åren. År 2004 beskriver Kenneth Bengtssons sin första stora fågelupplevelse.

Årets raritet var tuvsnäppa som sågs för första gången i kommunen, vilket var ett välkommet kvitto på etableringen av Svartsjö dämme.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 104
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2005
Årgång / Volym / Rapportnummer: 5
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

 

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2004, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2004 (Omslag) Framsida baksida innehåll

MOF årsskrift 2004 (Omslagets insida 1) Min första stora fågelupplevelse (Kenneth Bengtsson)

MOF årsskrift 2004 (Omslagets insida 2) MOF styrelse

MOF årsskrift 2004 (Sid 01) Märkning av brun kärrhök på Mälaröarna (Karl Erik Fridzen)

MOF årsskrift 2004 (Sid 04) Hökar och vråkar på Mälaröarna (Jan Björk, Bertil Dolk)

MOF årsskrift 2004 (Sid 11) Häckningssäsongen 2004 vid Gällstaö (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2004 (Sid 15) Väsby hage reservat med mångfald (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2004 (Sid 18) Inventering av törnskata på Lovön (Fredrik Thernlund)

MOF årsskrift 2004 (Sid 20) Häckfåglar i Svartsjö Dämme 2004 (Urpo Könnömäki, Jan Sondell)

MOF årsskrift 2004 (Sid 22) Häckfåglar i Svartsjöviken 2004 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2004 (Sid 25) Veckoinventering av Svartsjöviken 2004 (Martin Bergström)

MOF årsskrift 2004 (Sid 28) Observationer i Ekerö kommun 2004 (Martin Bergström, Glenn Cornland)

MOF årsskrift 2004 (Sid 39) Verksamhetsberättelse för 2004 (Ulf Aronsson) Artlistor (Martin Bergström)