Fåglar på Mälaröarna 2002

Mälaröarnas årsskrift har genom åren haft artiklar om olika familjer av fågel på våra öar. År 2002 beskrivs falkar, med arternas biologi och förekomst på Mälaröarna.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 102
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2003
Årgång / Volym / Rapportnummer: 3
Sidor: 36 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2002, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2002 (Omslag) Framsida baksida innehåll

MOF årsskrift 2002 (Omslagets insida ) Fågellokaler på Mälaröarna MOF styrelse

MOF årsskrift 2002 (Sid 01) Aprilvår vid Menhammarsviken (Karl Erik Fridzen)

MOF årsskrift 2002 (Sid 03) Spännande bobyggen i Älby hage (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2002 (Sid 06) Våtmarksarbete vid Svartsjöviken (Angelika Aronsson)

MOF årsskrift 2002 (Sid 09) Inventering av Svartsjöviken 2002 (Martin Bergström)

MOF årsskrift 2002 (Sid 12) Häckfåglar i Svartsjöviken 2002 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2002 (Sid 15) Eldgarnsö dubbeltrastens vinterviste (Ulf Aronsson)

MOF årsskrift 2002 (Sid 17) Falkar på Mälaröarna (Bertil Dolk)

MOF årsskrift 2002 (Sid 21) Att vara ordningsman i naturen (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2002 (Sid 24) Observationer i Ekerö kommun 2002 (Martin Bergström)

MOF årsskrift 2002 (Sid 35) Verksamhetsberättelse för 2002 (Ulf Aronsson)