Fåglar på Mälaröarna 2001

Efter några års gott samarbete inom Projekt Svartsjöviken var det åter möjligt att se en vattenspegel från stora vägen och från parken och att erhålla siktlinjer ut mot det omgivande landskapet. Dessutom hade goda förutsättningar för ett rikt fågelliv skapats. Läs artiklarna om våtmarksbeten vid Svartsjöviken samt om fågelinventeringarna som gjordes ända från det att föreningen startade.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 101
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2002
Årgång / Volym / Rapportnummer: 2
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2001, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2001 (Omslag) Framsida och baksidan med innehåll

MOF årsskrift 2001 (Omslagets insida ) Fågellokaler på Mälaröarna MOF styrelse

MOF årsskrift 2001 (Sid 01) Fågelåret 2001 i närmiljön (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2001 (Sid 05) Våtmarksarbete vid Svartsjöviken (Angelica Aronsson)

MOF årsskrift 2001 (Sid 09) Inventering av Svartsjöviken 2001 (Martin Bergström)

MOF årsskrift 2001 (Sid 13) Häckfågelinventering i Svartsjöviken 2001 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2001 (Sid 18) Presentation av Menhammarsviken (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2001 (Sid 20) Citronärlan i Sverige och vid Menhammar (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2001 (Sid 21) Några fågelnotiser (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2001 (Sid 25) Observationer i Ekerö kommun 2001 (Martin Bergström)

MOF årsskrift 2001 (Sid 37) Verksamhetsberättelse för 2001 (Ulf Aronsson)

MOF årsskrift 2001 (Sid 39) Föreningsnytt

MOF årsskrift 2001 (Sid 40) Observationslistor