Fåglar på Mälaröarna 2000

År 2000 bildades Mälaröarnas Ornitologiska Förening. Tankarna att bilda denna föreningen hade funnits länge. När kommunens planer att driva “Projekt Svartsjöviken” blev till verklighet behövdes ideella krafter samtidigt som det blev lätt att starta en förening när det fanns konkreta och intressanta frågor att ta itu med.

Läs föreningens första årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 100
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2001
Årgång / Volym / Rapportnummer: 1
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2000, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2000 (Omslag) Framsida och baksidan med innehåll

MOF årsskrift 2000 (Omslagets insida) Satellit-vy och Mälaröarna MOF styrelse

MOF årsskrift 2000 (Sid 01) Bildandet av MOF Mälaröarnas Ornitologiska Förening (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2000 (Sid 03) Personliga iakttagelser under ett fågelår (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2000 (Sid 06) Restaurering av våtmarksbete vid Svartsjöviken (Angelica Aronsson)

MOF årsskrift 2000 (Sid 11) Inventering av Svartsjöviken 2000 (Martin Bergström)

MOF årsskrift 2000 (Sid 18) Häckfågelinventering i Svartsjöviken 2000 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2000 (Sid 23) Kullräkning av sjöfåglar (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2000 (Sid 27) Observationer vid ett fiskgjusebo (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2000 (Sid 31) Verksamhetsberättelse för 2000 (Ulf Aronsson)

MOF årsskrift 2000 (Sid 33) Observationer i Ekerö kommun 2000 (Martin Bergström)