Om föreningen

bild styrelsen liten_0

Delar av MOF styrelse och medlemmar

Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) startades 1999 och har till syfte att bedriva ornitologiska studier inom i första hand Ekerö kommun och bidra till det ornitologiska kunskaps- och informa­tionsutbytet. Föreningen ska också främja fågelfaunans utveckling inom kommunen.

Styrelsen består av följande personer:

  • Ordförande: Urpo Könnömäki tel. 0702 365664
  • Vice ordförande: Jan Sondell tel. 56032638, 0703 188593
  • Sekreterare: Jan Sondell tel. 56032638, 0703 188593
  • Kassör: Per Lönnborg tel. 0737 617464

Övriga ledamöter:

  • Kjell Häggvik tel. 0768 593511
  • Christian Lagström tel. 0703 625353
  • Gigi Sahlstrand tel. 0708 900770
  • Bo Thoor tel.  0760 072955
  • Per Öhman tel. 0709 568205
  • Suppleant Marianne Dannbeck tel. 0703 892199

Hjälp till med inventering vid Svartsjöviken och Svartsjö dämme!

Många lägger in sina observationer i det internetbaserade rapportsystemet Artportalen. Genom Artportalen kan vi skaffa oss god information om häckande och rastande fåglar omkring Svartsjöviken. För att detta ska fungera bra måste alla ta lite extra tid att räkna/uppskatta antalet fåglar av alla arter som man ser och föra in uppgifterna i Artportalen. Lägg gärna in
klockslag för observationen så vi kan undvika dubbelräkning.  Alla kan hjälpa till med häckfågelinventeringen vid Svartsjöviken och Dämmet samt med övriga observationer i Ekerö kommun. Sammanställningen till ”Fåglar på Mälaröarna” i vår årsskrift, blir lättare
att göra om alla registrerar information i Artportalen.