Program

Mälaröarnas Ornitologiska Förening(MOF)
Vinter, vår och sommar program V9 23/2  2020
=========================================

Lördag 29 februari 2020: Örnräkning på Norra Färingsö, Grankulla gård
Vi kontaktar exkursionsledaren eller kollar på hemsidan. Samåkning från kommunhusets parkering kl. 08:30.
Ledare och värd:  Urpo Könnömäki Tel. 0702365664(V9)
Tid: lördag förmiddag 10-12
Plats: Hemma hos Christian på hans brygga vid Grankulla gård.  

Tisdag 3 mars 2020: Tisdagsklubben startar för vårsäsongen. Nu 3:e året.(V9)
Vi gör en vandring vid Svartsjövikens olika lokaler på tisdagsmorgnar.
Ledare; Jan Wernerman, Kjell Häggvik och Urpo Könnömäki.
Tid: tisdag kl.07.00
Plats: P-platsen, Svartsjö slott
Anmälan: Ingen föranmälan, ingen avgift
Mer information: Läs mer på MOF hemsida

Torsdag 26 mars 2020:  Öppet årsmöte i samband med jubileumsåret
I samband med årsmötet kommer ett föredrag om ett aktuellt ämne att hållas.
Information kommer senare.
Ansvarig: Urpo Könnömäki tel. 0702365664
Tid: torsdag kl. 19.00
Plats: Ekebyhovs Slott. Björkuddsvägen 107. P-platser vid Slottet

Söndag 12 april 2020:
Svartsjö dämme, Svartsjöviken.
Vi besöker våtmarkerna vid Dämmet och hoppas att det har anlänt en hel del vadare och änder. Efter Dämmet fortsätter vi till fågeltornsparkeringen och till fågeltornet.
Ledare: Urpo Könnömäki 0702365664, Jan Sondell 0703188593
Tid och plats: söndag kl. 06:30 vid Svartsjö slotts parkering.

Fredag 24 – söndag 26 april 2020. BirdLife riksstämma
Sveriges Ornitologiska Förening, BirdLife håller sin riksstämma på Ekerö. Vi följer upp och meddelar om möjligheterna för MOF att delta.
Ansvariga: STOF/Gigi Sahlstrand /Roger Månsson
Plats: Sånga-Säby

Söndag 26 april 2020: Bonadammen – Löten – Munsö
Vi kollar Bonadammen som har blivit en fin fågellokal med svarthake – och smådopping häckande där vissa år. Vi fortsätter till Löten som har mycket att erbjuda i fågelväg, bland annat backsvalor i en av de största kolonierna i Stockholmsområdet. Havsörnen ses ofta spana runt sandtagen, vilka har blivit ett attraktivt område för många fågelarter med sitt otillgängliga läge. Vi kollar också Laxsjöområdet, kanske kan vi hitta några rariteter runt den konstgjorda sjön.
Ledare: Mats Andersson tel. 0702417248
Tid och plats: 07:00 vid ICA Nyckelby parkering

Fredag 8 maj 2020: MOF 20 års-fest på slottet.
Ansvariga: Festkommittén, Roger Månsson tel. 0708631315, Kjell Häggvik tel. 0768593511 och Mats Andersson tel. 0702 417248
Tid och plats: kvällen på Ekebyhovs slott
Anmälan: Inbjudan kommer. Information kommer via epost, festbulletin och på hemsidan.

Lördag 9 maj 2020: Fågeltornslandskamp mot Finland vid Svartsjö dämme och Menhammarsviken. 
Fågeltornskampen har genomförts i Finland under många år och nu deltar omkring 300 fågeltorn från den södra kusten ända upp till Finska Lappland. Förutsättningarna, “reglerna”, är enkla. Det gäller att se så många fågelarter som möjligt från fågeltornet. Allmänheten bjuds in för att hjälpa till att hitta fåglar. Välkomna när som helst under dagen!
Ledare: Svartsjö dämme.  Information kommer senare
Ledare: Jan Wernerman tel. 0707461000
Tid och plats: kl. 05:00  13.00 – Svartsjö dämme, plattformen. Menhammarsviken samma tid.

Söndag 17 maj 2020. MOF Fågelskådningens dag
Som ett led i firandet av MOF 20 år gör vi en aktivitet som vi kallar ”Fågelskådningens dag”. Föreslaget innehåll är; Familjeaktiviteter med kafé på slottet, Tipspromenad och prova på fågelskådning i slottsparken samt föredrag med bildvisning om MOF och fågelskådning på Mälaröarna. Detaljerat program kommer senare.
Ansvariga: Styrelsen
Plats: Ekebyhovs slott och Ekebyhovs slottspark

Söndag 24 maj: Skarnholmen – Eldgarnsö.
Vi gör en tur till Skarnholmen som ligger på Färingsös sydspets mitt emot Eldgarnsö. Lokalen har våtmarkskaraktär med stor potential speciellt för olika sångare. Brun kärrhök häckar i området. Eventuellt fortsätter vi sedan till Eldgarnsö.
Ledare: Christian Lagström, tel. 0703 625353
Tid och Plats: 06:30 Kommunhusets parkering för samåkning eller vid Kungsberga Konsum 07:00.

Fredag 5 juni: Mälaröarnas nattsångare
Kjell Häggvik guidar till Mälaröarnas nattsångarlokaler. Med lite tur hittar vi vaktel, gräshoppsångare och kanske flodsångare. Vi besöker områden vid Skarnholmen, Eldgarnsö, Svartsjöviken, Lovö kyrka m.m.
Ledare: Kjell Häggvik tel. 0768593511
Tid och plats: 20:30 kommunhusets parkering i Tappström.

Helgen; lördag 18 – söndag 19 juli. Backsvaleräkning.
2020 är backsvalans år för BirdLife Sverige. MOF inbjuder till att medverka vid backsvaleräkning vid Löten på Munsö
Ledare: Jan Sondell
Tid: Tidpunkt kommer senare.

——————————————————————————————————————————–

Kolla gärna med de ansvariga före aktiviteterna, väder och annat kan göra att något blir förändrat. Vi finns dock alltid på plats på angiven tid. Klädsel efter väderlek samt matsäck. Ingen föranmälan utom då det särskilt anges.
Vi har den mesta informationen på vår hemsida; ex. om aktiviteter och andra viktiga händelser.

OBS: Rapportera dina observationer i Ekerö kommun på internet!
Gå till www.artportalen.se