Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 5 2011

Nyhetsbrev – maj 2011

Hemsideproblem

Först så måste vi be om ursäkt för strulet vi har haft med hemsidan, förhoppningsvis så är detta löst nu. På tal om hemsida så kan jag meddela att vi jobbar på en ny version, dock har jag tyvärr inga detaljer när detta beräknas vara klart.

Maj började med rena rama vintervädret

och man funderade på om man skulle behöva sätta på vinterdäcken igen men som så ofta gör denna årstid ändras vädret snabbt och några dagar senare kom det in en högtryckrygg från sydost som drog med sig en hel del rariteter till vårt land,.En av dom lokaler i vårt närområde som varit riktigt lyckligt lottade i år är Angarnsjöängen som har haft upp emot 10 riktigt fina rariterer tex Amerikansk bläsand, Svartvingad vadarsvala, Dammsnäppa och nu senast en förbiflygande Mindre Skrikörn som drog västerut (kanske har den passerat öarna?). Mälaröarna har dock inte varit utan egna rariteter och den kanske den absolut “tyngsta” är den Turturduva som sågs rasta kort på ett fält vid Eldgarnsö i mitten på månaden.Nattsångarna har börjat droppa in så sakterliga och en art som ser ut att bli någon form av invasionsart är Vakteln, detta leder mig in på det kommande MOF evenemanget nämligen

17 juni: Mälaröarnas nattsångar exkursion

Micke Nederman guidar till Mälaröarnas nattsångarlokaler. Med lite tur hittar vi vaktel, gräshoppssångare och kanske flodsångare. Vi besöker områden vid Eldgarnsö, Svartsjöviken, Lovön och Menhammar.
Ledare: Micke Nederman +46707507615
Tid och plats: Samling vid kommunhusets parkering kl. 21.00.
OBSERVERA: Vid regn och/eller kraftig blåst så flyttar vi fram evenemanget till Lördagen den 18:e – om osäkra ring och kolla med undertecknad.

Ett urval av dom många inrapporterade observationer under maj månad:

Storlom 2 ex rast Mörbyfjärden, Upl 15.5 och 1 ex den 18/5
Svarthakedopping i Svartsjö dämme mellan 8/5 – 28/5 så förmodligen fortfarande kvar och om det blir en häckning återstår att se, 2 ex Bonadammen den 10/5, 1-2 ex Torslunda dagvattendam mellan 11/5-31/5, även där kan en eventuell häckning ske.
Sångsvan, 2 ad stationär vid Svartsjö dämme mellan 6/5 – 29/5, 4:e kända häckningen för kommunen på gång? Den 3:e är redan ett faktum, gissningsvis samma par som förra året har i år vid Bonadammen fått ut 4 ungar.
Spetsbergsgås, 1 ex rastande vid Svartsjö Dämme den 26/5, kan eventuellt vara samma individ som rastade under April.
Prutgås, 1 ex rastade vid Kyrkpölen på Adelsö den 21/5 – förmodligen samma ex har sedan setts i Södertälje trakten så kan kanske dyka upp igen. Noterbart är också att detta är endast det andra inrapporterade vårfyndet någonsin på mälaröarna.
Årta 1 par vid Kyrkpölen 1/5 – 28/5, detta bör förhoppningsvis kunna leda till en häckning då området är fint för arten.
Stjärtand, 1 par rastade i Svartsjö dämme den 5/5
Skedand, 1 par mycket stationära i Svartsjö dämme mellan 5/5 – 29/5 vilket gör att man kan misstänka en häckning, totalt 5 ex rastade den 25/5
Sjöorre, 5 par rastade i Norra Björkfjärden på Adelsö den 21/5
Bivråk, första individen för året sågs flyga förbi vid Eldgarnsö den 14/5
Pilgrimsfalk, 1 ex sågs flyga förbi ute på Hovgårdsfjärden den 21/5, c:a 30 minuter senare sågs förmodligen samma individ dra förbi Löten på Munsö för att sedan dra snabbt norrut.
Vaktel, 1 ex hörd vid Löten, Munsö den 21/5, 1-2 ex vid området runt Lovö Kyrka (Mastområdet och Barkarby) 26/5-31/5, 3 ex Husby, Munsö, 27/5, 1 ex vid Farmen (Stall och rid-husområde, Väsby den 31/5. Jag fick ett SMS i skrivande stund att det är hela 4 ex i området runt Lovö Kyrka.
Småfläckig sumphöna, 1 ex spelande vid Fågeltornet, Svartsjöviken den 8/5.
Kornknarr, 1 ex spelade kort i Menhammarsviken den 15/5
Mindre Strandpipare, minst 3 par sedda både vid Malmviks strandängar och Svartsjö dämme
Ljungpipare, en större flock 50+ rastade vid Kyrkpölen, Adelsö mellan 1/5 – 7/5
Myrsnäppa, 2 ex rastade i Svartsjö dämme den 28/5, detta är den totalt 4:e inrapporterade observationen, den senaste var 2008.
Kärrsnäppa, 1-2 ex rastade i Svartsjö dämme den 25/5 – 28/5
Mosnäppa, 2 ex rastande vid Malmviks strandängar den 8/5 vilket är ganska tidigt, 3 ex rastande Svartsjö dämme 15/5 – 17/5, 6 ex rastande vid Malmviks strandängar den 15/5, 2 ex rastade vid Malmviks strandängar den 21/5, 6 ex rastande vid Svartsjö dämme den 21/5, 1 ex kvar vid dämmet den 22/5, 1 ex rastande i Kyrkpölen, Adelsö den 27/5 och den 28/5 rastade 2 ex i Svartsjö dämme.
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex rastade mycket kort i Torslunda dagvattendam den 30/5
Svartsnäppa, 1-5 ex rastande i Svartsjö dämme mellan 7/5 – 22/5
Gluttsnäppa, 1-3 ex rastande i Svartsjö dämme mellan 6/5 – 14/5, 1 ex rastande Malmviks strandängar mellan 6/5 – 8/5 samt 25/5
Brushane, observationer har skett mellan 1/5 – 16/5 då framför allt vid Svartsjö dämme men även vid Malmviks strandängar med som mest 7 ex i dämmet den 14/5
Dubbelbeckasin, 1 ex spelade mycket kort vid Fågeltornet, Svartsjöviken den 7/5
Turturduva, 1 ex sågs födosöka på åker den 14/5 på Elgarnsö, trots eftersök så kunde fågeln inte återfinnas. Dock dök det upp ett ex söder om kommunen (Grödinge) ett par dagar senare, gissningsvis är det samma fågel.
Hornuggla, 1 ex sågs vid Barkarby, Lovö den 28/5
Gräshoppsångare, 1 ex sjungande vid Göholmen den 25/5
Trastsångare, 1 ex sjungande vid Svartsjö dämme mellan 22/5 – 29/5 och är förmodligen kvar i skrivande stund
Rosenfink, 1 ex rastande vid Kyrkpölen, Adelsö den 21/5, 1 2k hane rastande vid Lindhaga den 23/5 samt 1 ex sjungande vid Landholmen den 28/5.
Svartkråka, 1 ex rastande på morgonen den 2/5 vid Malmviks strandängar och förmodligen samma ex sågs födosöka vid Mastområdet och på Drottningholms golfbana vid lunchtid.

Mvh önskar
Micke “Turbomicke” Nederman och övriga styrelsen.

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 1 2011

Jan Sondell

Nyhetsbrev – mars 2011

Klassiska vårfåglar

Sånglärkan började anlända den 8-9 mars. Dessa dagar gjordes fyra observationer på tillsammans 20 fåglar vid Svartsjöviken och på Lovön. Vid mitten av månaden var arten allmänt förekommande. Den första tofsvipan sågs vid Svartsjöviken den 9 mars – en dag senare än lärkan. Staren började anlända 11 mars och i mitten av månaden sågs den på många ställen, bl a fanns en flock på 50 ex vid Svartsjöviken.
Den första ringduvan sågs redan den 3 mars i Ekebyhovsparken och från den 8-9 mars fanns både skogsduva och ringduva på flera platser i kommunen. En järnsparv sträckte norrut 20 mars och den första ängspiplärkan sågs vid Helgö kanal 21 mars. Den första rödhaken hördes sjunga 31 mars på Färingsö.

Hägrar, gäss och svanar

Den första gråhägern sträckte norrut den 13 mars. 7 ex rastade på översilningen vid Svartsjöviken den 26 mars. 9 tranor sträckte norrut vid Svartsjöviken 21 mars. De första 9 grågässen sågs i Svartsjöviken 9 mars tillsammans med ett par kanadagäss. Den 16 hade grågässen ökat till 32 och den 20 till 77 ex. De 26 mars sågs hela 300 grågäss. 8 kanadagäss sågs den 17, 15 ex den 21 och 60 ex den 26 mars. De första sädgässen dök upp den 22 mars och 3 bläsgäss sågs den 23. Samma dag sågs ett par vitkindade gäss. Den 24 mars rastade och sträckte tillsammans 50 sädgäss.
De första 2 sångsvanarna på Malmviks strandängar sågs den 15 mars. 6 ex sträckte norrut den 19 mars. Den 22 mars noterades 30 ex vid Svartsjöviken. Den 24-25 mars rastade 5 mindre sångsvanar vid Svartsjöviken och den 25 sågs 2 ex på Lovön, alltså sammanlagt 7 ex.. Under hela perioden har knölsvanar i par flugit runt i kommunen och kollat isläget.

Änder, sothöns och rallar

De första 3 bläsänderna sågs vid Svartsjö Kungsgård tillsammans med ett par krickor den 23 mars. 5 vigg, 4 knipor och 6 storskrakar sågs redan 3 mars vid Jungfrusund. Därefter har små flockar av de tre arterna setts på olika ställen i kommunen. En vattenrall hördes i Menhammarsviken den 20 mars. En sothöna sågs 27 mars i Jungfrusund och 5 sothöns den 28 mars.

Rovfåglar

Enstaka ormvråkar övervintrade men från början av mars ökade antalet observationer. Den 12 mars sågs t.ex. 13 ex vid Stenhamra stenbrott. Förutom en fjällvråksobservation 17 januari sågs inga fjällvråkarförrän 8 mars. Därefter har ytterligare sju individer noterats under mars månad. 11 havsörnar sågs som mest den 5 mars från Lastberget, Adelsö vid den inventering som Rördrommens fältstation årligen genomför. Den första tornfalken rapporterades 15 mars från Svartsjöviken. Den 26 noterades två fåglar i par vid holken söder om Svartsjöviken.

Måsfåglar

Enda stället med öppet vatten i början av månaden har funnits vid färjeläget vid Jungfrusund. Där har en flock på 200-400 gråtrutar uppehållit sig hela månaden tillsammans med enstaka havstrutarSilltruten började dyka upp i mitten av månaden. 1 skrattmås sågs på Lovön 27 mars och 4 vid Jungfrusund 28 mars.

Exkursioner

Styrelsen påminner om följande exkursioner

16 april: Svartsjöviken
Vi har en gemensam fågelskådning ihop med Friluftsfrämjandet på Mälaröarna och vi letar efter nyanlända vårfåglar runt Svartsjöviken, Svartsjö slottspark och i Svartsjö Dämme.

Ledare:               Ivar Danefjäll, Friluftsfrämjandet. 070-5605056 och 
Urpo Könnömäki, MOF. 070-236 56 64.
Tid och plats:     Söndag kl. 09.00, parkeringsplatsen Svartsjö Slott

25 april: Hjälstaviken
Hjälstaviken är en av Sveriges främsta fågelsjöar som ligger ca. 70 km mot Enköping. Inte mindre än 256 fågelarter har noterats vid viken och ett drygt 100-tal arter häckar årligen. Den bästa tiden att besöka lokalen är under våren (mars-maj) och hösten (september-oktober). Landets alla simänder observeras regelbundet under vår- och höstflyttning. Hoppas att vi får se och höra skäggmesen och rördrommen i de stora vassbälten som breder ut sig runt viken.

Ledare:               Urpo Könnömäki 070-2365664 och Jan Sondell
Tid och plats:     Kommunhusets parkering 06.00

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 8 2010

Hej Fågelvänner,
Gott Nytt skådar år på er !!!
Då har det blivit dags för ett nytt brev som blir det sista för 2010 och början på 2011, jag hoppas att alla har haft en bra Jul och Nyårs helg. Som jag tidigare har nämnt i mitt brev så har jag haft otroligt mycket att göra på mitt dagliga jobb och detta har även fortsatt och kommer förmodligen forsätta en bra stund till då jag inte kan se några förändringar ske inom kort, detta har medfört att vi i styrelsen har beslutat att lämna över brevet till Göran Forsberg för att se om vi kan få ut det lite mer frekvent. Om situationen förändras till det bättre på min arbetsplats så är jag inte främmande för att ta tillbaka ansvaret för brevet.
Det har även inkommit lite mail och förfrågningar angående programmet för vinterns aktiviteter, detta ligger nu uppe på hemsidan Http://Www.Mof-Ekero.Se/ under program. Redan till helgen så har vi nästa program punkt nämligen det årliga vinterrallyt:
Söndagen den 16 jan:  Vinterrally
För tionde  året i rad arrangerar MOF det populära artrallyt i kommunen. Artrallyt blir förutom en spännande tävling en bra genomräkning av Ekerös vinterfåglar. Lagen/personerna anmäler sin medverkan till Urpo Könnömäki tel. 560 206 91 senast 15 januari. Start sker kl. 07.00 vid kommunhusets parkerig. Tidpunkt för målgång och gemensam genomgång bestäms vid starten.
Jag kan väl även passa på att meddela att under styrelsens senaste möte så har vi även diskuterat om hur vi ska få ut programmet i framtiden och som det ser ut nu så kommer Vår/Sommar programmet att följa med tidskriften och Höst/Vinter programmet kommer vi i största mån försöka få ut via e-post så vi är självklart tacksamma om ni i framtiden kan fylla i förutom ert namn, adress och post nummer även er e-post adress när ni betalar medlemsavgiften.
Observationer under perioden 25:e November 2010 och 14:e Januari 2011
Perioden har varit mycket kall och jag tror inte vi har haft en vinter som denna sen jag var en lite pojk, dvs med mycket snö som ligger kvar och mycket kallt, detta har ju då självklart påverkat antalet observationerna, här är dock ett litet axplock över dom som jag tycker har varit mest intressanta och roliga.
Salskrake, 5 ex rastande vid Menhammarsviken den 27/11
Fjällvråk, 1 ex rastande vid Lovö Kyrkängar den 28/11, förmodligen samma fågel sågs vid Mastområdet den 4/12, 1 ex sågs vid Drottningholms golfbana den 15/12, man kan anta att det är samma individ som har hållt till i området. 1 ex förbiflygande vid södra delen av Svartsjöviken den 18/12, 1 ex rastande vid Menhammarsviken på årets sista dag den 31/12
Kungsörn, 1 3k- flög förbi hemma hos Gigi och Göran på Klippans väg den 13/12
Blå Kärrhök, 1 honfärgad födosökte vid Menhammarsviken den 18/12 vilket är sent för arten
Tornfalk, 1 ex födosökte vid Mastområdet den 29/11 – 30/11, 1 hane sågs Brostugan i den stora eken den 14/1-2011
Dvärgbeckasin, 1 ex rastande vid Helgö kanal den 25/11
Silltrut, 2 ex förbiflygande vid Menhammarsviken den 2/1-2011, 1 ex rastade vid Jungrusund den 8/1-2011 verkar finnas några enstaka kvar men dom är förmodligen inte många.
Ringduva, 5 ex har trotsat kylan och flög förbi Ängskornsvägen i Knalleborg den 5/1
Sparvuggla, 1 ex hördes locka vid Koviks avtaget på Lovön den 19/12, sågs även flyga förbi samma lokal den 22/12
Sidensvans,  små och lite större flockar började dyka upp i slutet på November och har sedan setts till och från lite var stans under hela perioden
Varfågel, 1 ex rastande vid Menhammarsviken den 11/12 – 12/12 och 18/12
Skäggmes, 1 ex förbiflygande vid Jungfrusund den 9/1-2011 och hörde även locka i vassen vid Bredlöt den 13/1-2011
Strömstare, hela 3 ex rastade vid Rastaholm den 11/12, 2 ex kvar vid samma lokal den 12/12, 1 ex kvar den 18/12
Snösparv, 1 hane rastade vid Munsö Kyrka den 23/12
Bo och Bergfink verkar vara stadiga gäster hemma på Runos matning i Stenhamra under hela perioden
Snösiska, 1 ex vid Hilleshög Kyrka den 5/12, 1 ad hane rastade hemma hos Gigi och Göran på Klippans väg mellan 10/12 – 11/12
Detta var allt för denna gång och som sagt nu tar Göran Forsberg över så får vi se om jag kanske dyker upp igen som nyhetsbrev skribent.
Mvh
Mikael “Turbo Micke” Nederman och övriga styrelsen

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 7 2010

Hejsan Fågelvänner,

Ber som hemskt mycket om ursäkt för att jag inte lyckats hålla det jag lovat, tyvärr så har det varit alldeles för mycket på jobbet och strul med internetuppkoppling på hemmafronten. Dock har jag hunnit med en mycket lyckad Ölands resa i Oktober (vecka 41). Nu så har jag äntligen lyckats få lite tid över att knåpa ihop detta brevet. Eftersom det är väldigt länge sedan jag skickade ett nyhetsbrev så blir detta mer en sammanfattning av hösten som flugit förbi i raketfart. Vintern knackar nu hårt på dörren, igår när jag åkte hem från jobbet så vart det -10 grader och c:a 1 decimeter snö ute. Framtiden får utvisa om vi får en likadan vinter som förra året med mycket snö och jätte kallt ute.

Vinterfåglarna har redan anlänt i form av Sidensvansar, Sångsvanar, Salskrakar och en och annan Snösiska. Nu går vi in i en lite “lugnare” period när det gäller fåglar dock med det sagt så finns dom därute så det är “bara att ge sig ut” och skåda, vem vet, det kanske dyker upp en Taigatrast vid någons matning, av dom Taigatrastar som jag har sett så verkar dom ha en väldig förkärlek till äpplen och annan frukt, som om det blir riktigt kallt så är det väldigt välkommet av fåglarna.

Jag måste nämna Ölands resan lite kort då den var som sagt mycket lyckad och för att vi var minst 9 MOFare som var nere vecka 41, nedan är som sagt ett mycket litet axplock av vad vi såg:
Svartstrupig Järnsparv: Http://Www.Youtube.Com/Watch?V=RROiShAP7n8  och Http://Www.Youtube.Com/Watch?V=RNAW5hJdQ30 Vill ni se filmerna i bättre kvalitet? Ställ om från 360p till 720p direkt under filmrutan på YouTube.
Brunsångare:Http://Www.Artportalen.Se/Birds/Gallery_imageinfo.Asp?Obsid=20293038 och Http://Www.Artportalen.Se/Birds/Gallery_imageinfo.Asp?Obsid=20348604
Blåstjärt: Http://Www.Club300.Se/Gallery/ViewImage.Aspx?ImageID=10219 och Http://Www.Club300.Se/Gallery/ViewImage.Aspx?ImageID=10210
Rödhalsad gås: Http://Www.Artportalen.Se/Birds/Gallery_imageinfo.Asp?Obsid=20302628
Stäppörn: Http://Www.Artportalen.Se/Birds/Gallery_imageinfo.Asp?ImageID=253834
Praktejder: 1 ex 2k hane, Dock lyckades ingen fotografera den då det gick väldigt snabbt utefter kusten

Notera att jag inte har lagt med några Wordfiler denna gång, det har kommit till min kännedom att vissa av er inte har fått dessa nyhetsbrev på grund av dom har setts som “virus” och därmet har mailet blivit borttaget, är det så att ni vill ha ett Word dokument på detta email så skicka mig ett mail så fixar jag det, ett alternativ är att kopiera ut all text i detta mail och sedan kopiera in det i ert Word program och spara filen.

Påminnelse: Det har kommit till min kännedom vi inte har fått in medlemsavgiften för 2010 från personer som är med på denna maillista, jag tänker inte peka finger mot någon utan var snäll och se detta som en liten påminnelse utifall ni har glömt att betala (det är lätt hänt, jag har gjort det själv). Vill ni fortfarande vara medlem och vet att ni glömt att betala så vi vore tacksamma om ni kunde sätta 140:- på postgiro 50 22 80-1 så fort som möjligt, detta för att säkerhetsställa att ni får årsskriften, känner ni att ni är osäkra på om ni har betalt eller inte så går det bra att kontakta Urpo på tel. 560 206 91 alt. 070-236 56 64.
Tack på förhand.

—————

Under perioden har vi som vanligt höll jag på säga haft besök av väldigt mycket fågel i form av vadare, rovfåglar och änder men även andra kul obsar kan skrivas in i historieböckerna, jag tänker då närmast på den förmodade Större Skrikörnen som sågs vid Skå Edeby flygfält, Höksångarna i vinbärsbusken vid Torslunda och den Vitkindade bulbylen vid Prästgården. Antalet observationer av tex Rödstrupig Piplärka och Lappsparv har gått upp tror jag, har inte hunnit och verfiera och jämnföra med tidigare år och sist men inte minst dom över 500 vråkar som passerade under några timmar vid stenbrottet i Stenhamra. Vi kan ju inte direkt matcha Falsterbo i Skåne som hade den 11 Okt 10071 sträckande Ormvråkar (observera att siffran är endast för en dag): Http://Www.Artportalen.Se/Birds/Gallery_imageinfo.Asp?Obsid=20248315
Det som det verkar vara lite färre obsar av är framför allt dom mindre doppingarna och falkar.

Observationer på Mälaröarna under perioden 14:e Augusti –  25:e November 2010:

Smådopping,  Samtliga observationer från Svartsjö Dämme, 1 ex rastande den 19/8, 2 ex sågsden 23/8, 1 ex rastande den 12/9, 2 ex rastande den 18/9

Svarthakedopping, 1 ex rastande i Svartsjö Dämme den 26/8 och den 29/8, 1 ex rastande i Menhammarsviken den 9/19

Fjällgås x Vitkindad gås, en hybrid sågs vid Drottningholm den 26/9 och 6/10, eventuellt så sågs fågeln vid Svartsjöviken 29/9

Gravand, 1 1k flög förbi Ekebyhovsbacken den 2/10 då vi hade vårt sträck spaning evenemang.

Årta, 1 honfärgad rastande i Svartsjö Dämme den 26/8, 1 honfärgad rastade vid Kyrkpölen på Adelsö den 11/9

Stjärtand, 1 hane i eklipsdräkt rastande i Torslunda dammen den 19/8, 1 hane rastande i Svartsjö Dämme den 26/8 (samma fågel?), 1 honfärgad rastande vid Malmviks strandängar samma dag, 1 honfärgad rastande i Menhammarsviken den 28/8, 1 ex rastande i Svartsjöviken den 29/8, 2 honfärgade rastande i Svartsjö Dämme den 30/8

Sjöorre, 25 ex sträckande syd vid Svartsjöviken den 26/9, 12 ex sträckte förbi Lambarudd den 2/10

Svärta, 1 hane rastande vid Ekeby brygga den 25/8

Salskrake, 1 ex rastande i Svartsjö Dämme den 29/8, 1 ex rastande i Menhammarsviken den 9/10, 1 ex den 23/10 vid Menhammarsviken, 9 ex rastande i Igelviken den 29/10, 2 ex rastande i Menhammarsviken den 30/10 och 3 ex den 31/10, 1 ex sågs vid Menhammarsviken den 6/11, 14 ex rastande i Svartsjöviken den 12/11, 9 ex rastande vid Menhammarsviken den 13/11, 4-5 ex rastande vid Eldgarnsö den 24/11, 8 ex kvar vid Menhammarsviken och 1 ex vid tornet, Svartsjöviken den 16/11, antalet hade ökat till 15 ex vid Menhammarsviken den 20/11

Fjällvråk, den 10/10 så sträckte hela 252 ex förbi stenbrottet i Stenhamra på relativt kort tid, detta är en av dom bästa siffrorna i Stockholmsområdet någonsin tror jag, samma dag sträckte det även 234 Ormvråkar förbi där ochså det en mycket bra siffra

Kungsörn, den 5/9 upptäcktes en 2k+ fågel på hög höjd över Skå Edeby flygfält vid Svartsjöviken, fågeln drog sig sakta mot syd/sydväst

Större skrikörn, den 9/10 sågs en trolig fågel vid Skå Edeby flygfält, jag har personligen sett bilder på fågeln och tyvärr är det förmodligen lite för “dålig” kvalite på dom för att fågeln ska bli godkänd av rapport kommiten, om någon har sett en stor, tung, mörk örn samma dag är vi mycket intresserade av uppgifter runt detta

Blå kärrhök, 1 hane sträckte mot sydväst den 21/8 vid väderstationen sydväst om Adelsö kyrka, 1 hane födosökte vid Menhammarsviken den 4/10, 1 hane och 1 1k sträckte förbi stenbrottet i Stenhamra den 17/10, 1 ex flög över vägen vid Kungsberga den 5/11

Pilgrimsfalk, 1 ex sträckte söderut utmed västra delen av Svartsjöviken den 22/8

Stenfalk, 1 ex förbiflygande vid Svartsjöviken den 19/8, 1 hona jagade över åkrarna vid Kyrkpölen den 25/8, 1 hane förbiflygande vid Malmviks strandängar den 4/9, 1 ex förbiflygande vid Mörby den 10/9, 1 ex födosökande vid Bergvik den 26/9

Större Strandpipare, 2 1k rastande vid Kyrkpölen den 29/8

Ljungpipare, 4 ex rastande vid Sundby och 1 ex vid Mastområdet den 15/8, 2 ex rastande vid Mastområdet den 17/8, 3 ex rastande vid väderstationen sydväst om Adelsö kyrka den 21/8, 2 ad rastande vid mastområdet och 2 ex rastande vid malmviks strandängar den 22/8,1 1k fågel sågs vid Malmvik den 23/8, 5 ex förbiflygande vid Mastområdet den 26/8, 4 ex förbiflygande vid Mastområdet den 28/8, 1 ex hördes vid Kyrkpölen den 29/8, 2 ex förbiflygande på Östra sidan av Svartsjöviken den 4/9, 1 ex förbiflygande på östra sidan av Svartsjöviken den 5/9, 3 ex förbiflygande vid Mastområdet den 9/9, 1 ex rastande vid Kyrkpölen den 11/9, 2 ex rastande vid Malmviks strandängar den 11/9, 4 ex förbiflygande vid Mastområdet den 19/9, 1 ex förbiflygande vid Svartsjöviken den 29/9, 8 ex sträckte mot syd den 3/10 vid fågeltornet, Svartsjöviken

Spovsnäppa, 2 gamla fåglar sågs vid Malmviks strandängar den 17/8, 1 1k rastande vid Kyrkpölen den 29/8, 1 1k rastande vid Malmviks strandängar den 29/8 – 30/8 och även den 1/9

Kärrsnäppa, 1 1k fågel rastade på grusvägen mot mastområdet och födosökte i en liten pöl vid infarten den 22/8, 2 1k rastande vid Malmviks strandängar den 29/8 – 31/8, 1 1k rastande vid Torslunda dammen den 29/8, 1 1k rastande vid parkeringen vid Svartsjöviken den 4/9, 4 1k rastade vid Menhammarsviken den 22/9

Mosnäppa, 1 ex rastande i Torslunda dammen den 19/8, 1 ex rastande vid Malmviks strandängar den 29/8 antalet hade ökat till 2 ex den 30/8

Gluttsnäppa, 2 ex flög förbi Svartsjö dämme den 22/8, 2 ex rastande vid Kyrkpölen den 25/8, 1 ex hördes vid Eldgarnsö den 29/8

Svartsnäppa, 2 ex rastande i Kyrkpölen den 25/8, 1 ex rastande vid Malmviks strandängar den 29/8

Brushane, 2 ex rastande i Kyrkpölen den 21/8, 3 ex rastade i Kyrkpölen den 22/8, 5 ex rastande i Kyrkpölen den 25/8, 2 ex rastande vid Malmviks strandängar den 29/8, 1 ex rastande vid Kyrkpölen den 29/8, 2 ex förbiflygande vid Svartjöviken den 4/9, 24 ex sågs vid Torslundadammen den 5/9, 10 ex rastande vid Svartsjö dämme den 6/9, 1 ex vid Mastområdet den 10/9, 14 ex rastande vid Skå Kyrka den 14/9, 2 ex rastande vid Väderstationen, Adelsö den 17/9, 1 ex kvar den 18/9, 1 ex förbiflygande vid Menhammarsviken den 19/9, 3 ex vid rastande vid Mastområdet den 21/9

Storspov, 2 ex hördes och sedda i södra delen av Svartsjöviken den 22/8 – 26/8, 3 ex sågs vid Menhammarsviken den 22/8, 1 ex hörd vid Mastområdet den 25/8, minst 1 ex hördes sträckande vid Prästvik den 27/8, 1 ex rastande vid Menhammarsviken den 29/8, 1 ex hördes i Väntholmsviken den 1/9

Småspov, minst 1 ex hördes/sträckande tillsammans med Storspovar vid Prästvik den 27/8

Myrspov, 1 1k fågel rastade väldigt kort vid Malmviks strandängar den 22/8

Dubbelbeckasin, 1 ex stöttes vid Mastområdet den 9/9

Dvärgbeckasin, 2 ex rastande vid Malmviks strandängar den 17/8, 1 ex rastade i Helgö kanal den 25/11

Turkduva, 1 ex födosökte vid Ekebyhovsbacken den 22/8

Gök, en ganska sen individ sågs vid Svartsjöviken den 26/9 (samma som sågs den 4/9?)

Rödstrupig piplärka, 1 ex hördes locka ( troligen sträckande ) i Torslunda den 23/8, 1 ex hördes i närheten av där Gigi bor (lokal okänd men troligen i närheten av Prästnibble om jag inte missminner mig) den 25/8, minst 2 ex sträckande vid Lovö Kyrka den 26/8, minst 2 ex rastande vid Svartsjöviken den 4/9, den 5/9 så var det minst (troligen fler) 3 ex runt parkeringen vid Svartsjöviken, minst 1 ex kvar/nya individer den 6/9 och 1 ex sågs vid Rishögsdammen vid Prästnibble samma dag, 1 ex kvar/nya individer vid Svartsjöviken den 7/9 och den 9/9, 1 ex sträckande förbi Kyrkpölen den 11/9, 1 ex rastande vid Svartsjöviken, 1 ex vid Ölsta Tegeldamm och 1 ex rastande vid Lovö Kyrka den 18/9

Varfågel, höstens första (tror jag) dök upp vid Mastområdet den 21/9, 1 ex vid Svartsjö dämme den 1/10 – 2/10

Höksångare, minst 2 eventuellt 3 1k fåglar rastande mellan den 19/8 och 20/8, aktivt födosökande i en rödvinbärsbuske. Första, faluröda huset, no 105, på vänster sida (växthussidan) om Sånga Säbybyvägen efter hpl. Torslunda

Svart rödstjärt, 1 1k rastande den 18/8 – 6/9 i södra delen av Svartsjöviken, 150 meter ost om 90 graders kurvan. Den 6/9 och 12/9 sågs det 2 olika individer båda ungfåglar vilket skulle kunna indikera att det varit en häckning i området. Den 12/10 sågs den igen, förmodligen samma fågel som tidigare

Blåhake, 1 ex rastande den 21/8 i södra delen av Svartsjöviken, 150 ost om 90 graders kurvan, 1 ex rastande vid Mastområdet den 1/9, minst 5 ex rastande på västra sidan av Svartsjöviken och 1 ex vid fågeltornsparkeringen den 4/9, minst 2 ex vid Mastområdet den den 4/9, 1 ex rastande i Torslunda den 7/9, 1 ex vid fågeltornet, Svartsjöviken samma dag, hela 7 ex rastade vid Växthusen i Torslunda den 11/9, 1 ex rastande vid Kyrkpölen och 2 ex vid Malmviks strandängar samma dag, 1 ex rastande vid Mastområdet den 12/9, 1 ex rastande i Torslunda mellan 15/9 – 16/9

Ortolansparv, 1 ex rastande vid Växthusen i Torslunda den 11/9

Lappsparv, 2 ex rastande vid Svartsjöviken den 4/9, minst 5 ex rastade runt fågeltornsparkeringen vid Svartsjöviken den 5/9, minst 2 ex kvar den 6/9, 1 ex kvar den 7/9, 1 ex födosökande vid fågeltornsparkering vid Svartsjöviken den 12/9, 1 ex honfärgad rastade vid Oskarsborg på Lovön den 25/9, 1 honfärgad sågs vid Oskarsborg den 23/10

Snösiska, hela 7 ex rastade vid Mastområdet den 23/10, 2 ex kvar den 25/10 och 1 ex kvar den 26/10, 1 ex rastande på Lovö ( lokal ej specifierad, men gissningsvis någonstans mellan Koviks avtaget och Lovö kyrka ) den 13/11.

Råka, 1 ex vid Malmvik den 27/9, 3 1k födosökande vid Mastområdet den 1/10, 2 ex rastade vid fågeltornsparkeringen vid Svartsjö den 12/10

Vitkindad bulbyl, 1 ex sågs i prästgården på Lovö den 15/9, en mycket trolig burfågel men som observatören tyckte, en liten adrenalin kick.

————-

Sist så vill jag flagga för nästa program punkt som är :

2:a Dec  Namibia-Botswana

Reseledaren och naturentusiasten Sören Linden berättar och visar fantastiska bilder från det okända Afrika. Det blir fågel – och djurbilder i spännande miljöer och vackra naturscenerier.

Ansvarig: Urpo Könnömäki.  Tel. 56020691 alt. 0702365664
Tid: 19.00
Plats: Ekuddens föreningslokal  Ekuddsvägen 12, på baksidan.( P-platser vid Ekebyhovskyrkan)

Då återstår det bara att tacka för mig för den här gången, jag räknar med att försöka få ut ett nytt nyhetsbrev strax efter nyår om nu ingen raritet dyker upp innan dess.

God Jul och Gott Nytt År önskar

Mikael “TurboMicke” Nederman och övriga styrelsen.

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 6 2010

Hejsan Fågelvänner,

Ber om ursäkt att brevet har blivit fördröjt, det tog lite längre tid än förväntat att få ut obsarna då det blev ganska många till slut.

Jag går direkt på roliga, som jag skickade ut tidigare i mitt snabbrev så fanns det en stationär Svart Rödstjärt i södra delarna av Svartsjöviken i slutet på Juli, nu är inte det den tyngsta arten som setts under perioden, vi hade nämligen celebert besök under någon timme av 1 2k+ hane Svarthuvad Sparv vid Lovö Kyrka den 10/7. Jag blev uppringd c:a 05:45 och var på plats vid kyrkan c:a 06:25, tyvärr så hade den försvunnit då, sista obersavation blev c:a 06:10. Observatören har sett den mycket bra och en rapport till rapportkommiten är inlämnad, om den blir godkänd så blir det Mälaröarnas första observation, har försökt hitta hur många gånger den setts i Uppland men inte lyckats då bara 1 träff dyker upp, men den har sett förut men inte allt för många gånger och är inte inlagd på Svalan.

Påminnelse om nästa MOF event:
29:e Aug. Artrace Mälaröarna

Traditionen fortsätter med artrace på sensommaren. Vi delar upp oss i lag och försöker hitta så många arter som möjligt under några timmars skådning. Vi avslutar med artgenomgång och fika i lämplig lokal.
Start och mål: Start tidigast kl 05.00 på valfri plats. Mål kl 14.00 vid Svartsjövikens fågeltorn.
Anmälan till: Urpo Könnömäki Tel. 560 206 91 eller 070-236 56 64

Observationer mellan 3:e Juli och 13:e Augusti

Större delen av perioden har ju varit mycket bra om man ser det till semester väder, det är nu på slutet som jag tycker att vi fått det lite mer ”tradionella” Svenska sommar vädret, dock har det varit väldigt mycket rapporter, vilket gör att mitt ”jobb” tar lite längre tid, med det sagt så blir det också roligare så fortsätt med att rapportera in alla observationer till Svalan !!! Det verkar som om en hel del har följt mitt tips i tidigare brev för jag tycker mig se en väldig ökning av inrapporterade vadare från just dom platser som jag nämnt

Smådopping, 1 ex födosökande vid Svartsjö Dämme den 16/7, 18/7 och 19/7.

Sångsvan, 2 ad och 3 1k kvar i Bonadammen, sågs 28/7 och 31/7

Årta, 1 hane i eklipsdräkt sågs vid Svartsjö Dämme den 10/7

Stjärtand, 1 ex rastande i Torslunda Dammen den 8/8

Skedand, 3 ex rastade i Svartsjö Dämme den 10/7, vid samma lokal sågs 2 ex den 19/7 och 1 ex den 23/7, 1 ex i Torslunda dammen den 8/8

Stenfalk, 1 ex flög förbi Malmviks Strandängar den 31/7, 1 ex förbiflygande vid Klippans väg den 10/8

Större Strandpipare, 1 ex rastande vid Svartsjö Dämme den 10/7, hela 13 ex rastade på en åker vid Karlslund den 10/8

Ljungpipare, 1 ex rastade den 10/7 vid Kyrkpölen, 15 ex rastande vid Mastområdet den 14/7, 1 ex  rastande vid Mastområdet den 21/7, minst 1 ex hördes i Södra delen av Svartsjöviken den 25/7 och  28/7, 3 ex rastande vid Mastområdet den 29/7, 3 ex rastande vid Malmviks Strandängar den 30/7, 1  ex förbiflygande vid Menhammarsviken samma dag, 40 ex rastande på åker vid Kyrkpölen den 31/7, 7  ex rastande vid Mastområdet den 2/8, 1 ex kvar vid Mastområdet den 3/8, 2 ex rastande vid  Mastområdet den 5/8, 17 ex rastande vid Kyrkpölen den 6/8, 14 ex rastande vid Kyrkpölen den 8/8, 3  ex rastande vid Mastområdet den 8/8-9/8, 30 ex rastande vid Karlslund den 10/8, 5 ex rastande vid Malmviks Strandängar den 11/8, 18 ex rastande på åker vid Sunby den 12/8, 8 ex rastande vid Mastområdet den 13/8
Kustpipare, 1 adult hane rastande på åkern vid Mastområdet den 2/8, kvar till den 3/8 Http://Www.Artportalen.Se/Birds/Gallery_imageinfo.Asp?Obsid=19674993
1 ex 2k+ rastande på åker vid Karlslund den 10/8

Spovsnäppa, 1 ex rastande kort på en åker nära Karlslund den 10/8

Kärrsnäppa, 1 ex rastande i Kyrkpölen den 10/7 – 11/7, 3 ex rastande i Svartsjö Dämme den 12/7, 5 ex rastande i Svartsjö Dämme den 18/7, 6 ex sträckande mot Sydväst vid Kyrkpölen den 31/7 ( tillsammans med Kustsnäpporna ), 3 ex rastade på en åker vid Karlslund den 10/8

Kustsnäppa, 3 ex sträckande Sydväst vid Kyrkpölen den 31/7 ( tillsammans med 6 Kärrsnäppor )

Svartsnäppa, 1 ex rastande vid Malmviks strandängar den 3/7, 1 ex rastande i Kyrkpölen den 11/7, 4 ex rastande i Svartsjö Dämme den 18/7, 2 ex rastande i Svartsjö Dämme den 20/7, 2 ex rastande vid Kyrkpölen den 6/8

Gluttsnäppa, 3 ex rastande i Kyrkpölen på Adelsö den 3/7, 1 ex rastande vid Malmviks strandängar den 3/7, 1 ex den 6/7 vid Malmvik, 1 ex rastande i Kyrkpölen den 11/7, 1 ex i Svartsjö Dämme den 12/7, 3 ex rastande i Svartsjö Dämme den 14/7 och 16/7, 2 ex rastande i Svartsjö Dämme den 18/7, 3 ex rastande i Svartsjö Dämme den 19/7, 3 ex rastande i Kyrkpölen den 20/7,  1 ex rastande i Svartsjö Dämme den 23/7, 1 ex förbiflygande i Väntholmsviken den 24/7, eventuellt samma individ hörd 27/7 – 28/7, 2 ex rastande i Svartsjö Dämme den 25/7, 1 ex förbiflygande i Svartsjö Dämme den 27/7, 1 ex vid Ölsta Tegeldamm den 28/7, 1 ex rastande i Torslundadammen den 28/7, 2 ex rastande i Menhammarsviken den 30/7, 2 ex rastande i Menhammarsviken den 2/8, 2 ex förbiflygande vid Lindhaga den 5/8, 1 ex rastande vid Malmviks Strandängar den 10/8-11/8

Brushane, 2 ex rastande i Kyrkpölen på Adelsö den 3/7, 1 ex rastande Malmviks strandängar den 3/7,  1 ex vid Svartsjö Dämme den 10/7, 1 ex i Kyrkpölen den 10/7 – 11/7,  1 ex rastande i Svartsjö Dämme den 12/7, 2 ex rastande på Adelsö ( personlig gissning är att även denna obs var  i Kyrkpölen ) den 13/7, 1 ex rastade i Svartsjö Dämme den 18/7 – 20/7, 2 ex rastande i Svartsjö dämme den 23/7, 1 ex rastande vid Bonadammen den 31/7, 4 ex rastande vid Kyrkpölen den 6/8, 1 ex rastande vid Kyrkpölen den 8/8, 1 ex rastande på en åker vid Sundby den 12/8
Storspov, 3 ex sträckande vid Lovö Kyrka den 8/7, 1 ex hördes i Södra delen av Svartsjöviken den 25/7 och 28/7, 1 ex lockläte i Väntholmsviken den 27/7, 8 ex rastande vid Menhammarsviken den 3/8,  antalet hade minskat till 7 ex den 6/8, 1 ex hördes vid Nyponvägen den 11/8

Skräntärna, 2 ex rastande på åker vid Kyrkpölen den 31/7 ( 1 adult och 1 1k )

Gräshoppsångare, 1 ex spontan sjöng den 8/7 vid Eldgarnsö, närmare bestämt mellan parkeringen och  viken, 1 ex hördes på golfbanesidan vid Mastområdet den 13/7. Om jag har räknat rätt så är det totalt 12 olika obsar för 2010, en bra siffra och det verkar som arten ökar.

Kärrsångare, 3 ex, 1 adult och 2 1k vid Mastområdet den 14/7, den adulta matade ungfåglarna så en  konstaterad häckning, tror det är andra eller tredje året på rad som det har häckat Kärrsångare vid Mastområdet, kul !!!.

Svart Rödstjärt, 1 1k+ hane rastande i Södra delarna av Svartsjöviken, 150 öst om 90 graders kurvan, den höll till där mellan 25/7 – 30/7 ( kan vara kvar då den vissa perioder är helt försvunnen, tog mig 1 timme innan den dök upp tex )

Svarthuvad Sparv, 1 2k+ hanne, rastade mycket kort vid Lovö Kyrka den 7/7 ( skickade inte ut något extra brev pga att fågeln försvann )

Ber om ursäkt om jag missat någon art eller observation, som sagt det var en hel del att gå igenom denna gång.

Sist men inte minst:

Förfrågan kvarstår om det är någon som  känner till var det häckar Duvhök och Sparvhök i Stockholmsområdet så känner jag några ringmärkare  som är intresserade av att veta detta. Skicka gärna plats och beskriving till min hotmail adress så vidarebefodrar jag det till rätt personer, min mailadress är Blind1_guardian@Hotmail.Com

Fortsätt att rapportera in alla observationer av Brun Kärrhök !

I nästa brev kommer jag att publicera datumet på den utlovade Sträckskådningen, förmodligen blir det sista helgen i September eller först helgen i Oktober.

Tror detta var allt för denna gång

Mvh

Mikael ”TurboMicke” Nederman och övriga styrelsen

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 5 2010

Hejsan Fågelvänner,
Tyvärr har mitt dagliga arbete hindrat mig från att skriva detta nyhetsbrev men bättre sent än aldrig som man brukar säga. Sommaren har tagit oss i ett järngrepp med gradantal upp och över 30 grader….pust säger jag, skönt säger andra. Dock så blir det lite mindre ”fart” på fåglarna i värmen, personligen tycker jag att det är lite bättre när det är lite ”ruggigt” ute, i alla fall från ett fågelskådar perspektiv, jag antar att vi alla har olika smak.

Vad har då hänt under denna period ? Först så måste jag och styrelsen passa på att be om ursäkt om någon/några dök upp för den 18:e Juni då det var det var tänkt att köra det årliga Nattsångare racet, tyvärr så blev ledaren Jan Björk sjuk och vi kunde inte hitta någon ersättare för evenmanget. Jan har erbjudit sig att privat följa med ut om det är någon som vill ut på en liten ”expedition”, i så fall är det bara att slå honom en signal och se om han har tid, dock finns det väl risk för att det börjar tystna i buskarna.

Som kompensation för det uteblivna evenmanget så kommer jag att lägga till ett nytt evenmang under hösten, jag hade då tänkt mig lite sträckskådning från Ekebyhovsbacken, mer information runt detta kommer efter sommaren.

Nästa planerade evenmang är följande:

29:e Aug. Artrace Mälaröarna
Traditionen fortsätter med artrace på sensommaren. Vi delar upp oss i lag och försöker hitta så många arter som möjligt under några timmars skådning. Vi avslutar med artgenomgång och fika i lämplig lokal.
Start och mål: Start tidigast kl 05.00 på valfri plats. Mål kl 14.00 vid Svartsjövikens fågeltorn.
Anmälan till: Urpo Könnömäki Tel. 560 206 91 eller 070-236 56 64

Aktuella Observationer mellan 5:e Juni och 2:a Juli
Sångsvan, 2 ad  + 3 pull vid Bonadammen den 5/6-6/6, 2 ad + 4 pull den 5/6 i viken Norr om Löten och Väster om grustaget på Munsö, dvs ganska nära Bonadammen, detta är dom 2 första kända häckningarna på Maläröarna vilket är extra skoj tycker jag. Det har även setts 2 adulta Sångsvanar i Svartsjöviken så det är möjligt att det är en häckning även där.
Årta, 1 ex hane i eklipsdräkt i Kyrkpölen på Adelsö den 23/6, det har ju setts ett par där tidigare och nu dyker hanen upp lite då och då, möjlig häckning ?
Bivråk, jag efterfrågade obsar om Bivråk i det förra brevet, den första för året på Mälaröarna dök upp den 5/6.
Rapphöna, 1 ex sågs i dikeskanten vid Skå-Säby den 27/6
Vaktel, 1 ex spelande vid Lovö Kyrka, närmare bestämt klockargården den 20/6 och 21/6
Kornknarr, 1 ex spelande vid Landholmen den 5/6
Svartsnäppa, 2 ex den 19/6-20/6 vid Malmviks strandängar, 1 ex rastande vid samma lokal  den 22/6.
Gluttsnäppa, 1 ex rastande vid Malmviks strandängar den 19/6-20/6 och 25/6, 4 ex rastande också det vid Malmvik strandängar den 30/6.
Brushane, 1 ex rastande Malmviks strandängar den 22/6, 1 ex hane rastande i Kyrkpölen på Adelsö den 23/6.
Storspov, 2 ex sträckande vid Mastområdet den 30/6
Skräntärna, 5 ex flög förbi Ekeby Brygga den 13/6
Turkduva, 1 ex sågs flygande över vattnet i riktning mot Ängbybadet vid Sötvattenslaboratoriet den 25/6
Jorduggla, 1 ex flög förbi vid Landholmen den 6/6
Hornuggla,  1 ad jagande och 2+1 pull hörda Mastområdet den 5/6, 2 tiggande pull + 1 adult vid Landholmen den 6/6, 1 tiggande unge vid Rörby och 2 tiggande ungar vid Lovö Kyrka och Berga gård den 8/6, 2 tiggande ungar vid Landholmen den 20/6, vilket tyder på minst 5 häckningar på Mälaröarna så här långt då en tiggande unge har hörts på Adelsö också.
Gräshoppsångare, 1 ex vid Svartsjöviken närmare bestämt Holmbacken den 5/6, 2 ex sjungandes vid Menhammarsviken den 19/6, 1 ex vid Sötvattenslaboratoriet den 21/6 och 25/6 och minst 1 ex sjungade vid Skarnholmens ängar den 26/6, om jag har räknat rätt så blir det 11 olika individer under året vilket är en mycket bra siffra.
Kärrsångare, 1 ex vid Sötvattens-laboratoriet mellan den 5/6-7/6, 1 ex på Eldgarnsö den 5/6,  1 ex sjungade/sedd vid Mastområdet mellan den 14/6-22/6, 1 ex sjungade/sedd vid Kärsö badplats den 25/6.
Trastsångare, 1 ex sjungandes på Eldgarnsö ute vid Hummelskär den 5/6.
Rosenfink, 1 ex sjungande vid Tranholmen den 5/6 1 ex sjungandes på Gärdsmygsvägen vid Älvnäs Hållplats den 18/6.
Innan jag avslutar detta brev så har jag några uppmaningar och en förfrågan. Uppmaningarna är att ut och skåda och glöm inte att rapportera in dom Bruna Kärrhökar ni ser. Förfrågan är om det är någon som  känner till var det häckar Duvhök och Sparvhök i Stockholmsområdet så har jag några ringmärkare  som är intresserade av att veta detta. Skicka gärna plats och beskriving till min hotmail adress så vidarebefodrar jag det till rätt personer, min mailadress är Blind1_guardian@Hotmail.Com med det ber jag att få tacka för denna gång och Styrelsen och jag önskar alla en Glad Sommar

Mikael ”TurboMicke” Nederman och övriga styrelsen.

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 4 2010

Då var det dags för mitt andra nyhetsbrev som blir betydligt kortare än det förra.
För er som inte har larm och kanske inte tittar på andra landskap så kan jag berätta att Sverige har fått en ny art för landet, nämligen en Sångsparv som blev infångad och ringmärkt på Nidingen i Halland, Http://Www.Artportalen.Se/Birds/Gallery_imageinfo.Asp?Imageid=214596 Arten håller normalt till i USA, Kanada och Mexico och är en mycket sällsynt gäst här i Europa.
Övrigt kan väl nämnas att det har legat/ligger ett högtryck öster om oss som trycker hit tättingar tex Busksångare, i Finland har det setts och hört en otrolig mängd. Här i veckan kom det ett larm om som uppmanade alla skådare att hålla öron och ögon öppna för Stäppsångare och Fältsångare, så det är ”bara” ut  slita.
Så går vi till det lokala och för många det viktigaste i detta brev, nämligen fåglarna runt omkring Mälaröarna.
MOF’s programpunkt den 29:e Maj drog kanske inte så många deltagare som ”vanligt” men dom så kom var mycket nöjda, evenemanget lockade totalt 5 deltagare, förmodligen så hade vädret en stor roll då det inte var så kul dagen innan och på morgonen så såg det heller inte så bra ut med mulet väder och lite duggregn. Dom 5 fick möjligheten att stå och lyssna i lugn och ro på tex Säv och Rörsångare och lära sig skilja på dessa två, 4 härmsångare hördes under rundan vilket får anses som mycket bra även om biotopen är helt rätt, en storlom hördes, en rördrom hördes med sitt speciella läte  ( som om du blåser luft ner i en tom flaska ). Ledare för dagens runda var Jan Björk.
Utifall att jag inte hinner få ut ett brev innan nästa program punkt så  passar jag på att flagga för det redan nu:
18:e Juni Mälaröarnas Nattsångare:
Janne Björk guidar till Mälaröarnas nattsångarlokaler. Med lite tur hittar vi vaktel, gräshoppssångare och kanske flodsångare. Vi besöker områden vid Eldgarnsö, Svartsjöviken och Menhammar. Detta evenemang blev spolierat förra året pga av regn och blåst men var mycket lyckat året innan.
Ledare: Jan Björk tel. 560 246 81
Tid och plats: Samling vid kommunhusets parkering kl. 21.00.
Detta är det sista evenemanget för våren och sommaren och nästa program punkt är inte förrens i slutet av Augusti.
Aktuella observationer mellan 22:a Maj och 4:e Juni:
Först en observation när jag har gått igenom obsarna på Svalan så kan jag konstatera att Mälaröarna har ingen observation av Bivråk ännu, har dom inte kommit eller har vi glömt att rapportera in dom ?Samma sak med tex Tornseglare, Svarthakedopping och Smådopping, jag vet att Tornseglarna var väldigt sena och att doppingarna har förmodligen haft en jättetuff vinter, personligen såg jag som mest 3 Svarthakedoppingar uppe i Bonadammen men inga Smådoppingar, sista gången när jag var där var i mitten på Maj och då såg jag ingen Svarthakedopping heller. Bonadammen har ju varit en säker häcklokal för både Svarthakedopping och Smådopping, vore trist om det inte blev så i år, så håll ögonen öppna ni som är där och tittar. En annan art som tyvärr verkar ha minskat är Lärkfalk.
Sädgås, 1 ex vid Kyrkpölen på Adelsö den 30/5, kan vara samma som var i Svartsjöviken under Sitt och Glo i början på Maj.
Årta, 1 par sågs i Kyrkpölen på Adelsö den 23/5 och 30/5, hanen sågs den 1/6 vilken kan indikera på en häckning
Svärta, 4 ex sträckte söderut vid Ekeby brygga den 23/5
Vaktel, 1 ex spelande från fågeltornsparkeringen i Svartsjöviken den 31/5 och 2/6, är förmodligen kvar i skrivande  stund.
Småfläckig Sumphöna, 23/5 – 1/6 1 ex utmed Svartsjö Kanal bör vara kvar i skrivande stund.
Kornknarr, 1 ex spelande strax väster om infarten till Landholmen den 30/5 och 31/5, är förhoppningsvis kvar i skrivande stund även om den har varit ganska trög enligt uppgift.
Mosnäppa, 1 ex Malmviks strandängar, rastade men tog höjd och drog norrut den 24/5
Hornuggla, 1-2 ex jagade i och runt Mastområdet på kvällen den 22/5 och 23/5, 1 unge hördes, vid Lindby på Adelsö den 29/5 och 30/5, 1 ex födosökande vid mastområdet den 1/6, den 3/6 hördes 2 + 1 ungar/unge vid och runt Lovö Kyrka vilket tyder på 2 häckningar, så totalt 3 häckningar, riktigt kul !!!
Gräshoppsångare, jag missade att få med denna art i mitt förra brev. Från Skarnholmens ängar den 13/5 då hela 3 ex hördes. 1 ex 23/5 vid avfarten till Iländaskär som ligger på väg ut mot Eldgarnsö. 1 ex sjungade, Väntholmsviken i närheten av Tufa Marin, 1 ex sjungades vid Lindby på Adelsö den 29/5 och 30/5, detta tyder på en ökning från tidigare år om jag inte misstar mig, också riktigt kul !!! Ingen i Menhammarsviken i år ?
Kärrsångare, 1 ex sjungade vid Sötvattenslabratoriet den 3/6
Trastsångare, 1 ex 22/5 vid Malmviks Strandängar som inte var på spelhumör utan ganska “trög” och “tråkig”, sågs även sitta i ett av träden i vassen. Den 24/5 hördes 1 ex sjunga i Helgö Kanal.
Rosenfink, 1 ex, hördes sjunga i Menhammarsviken den 22/5, 1 ex sjöng vid ifrån Iländavik den 26/5
Detta var allt för denna gång och som vanligt ber jag om ursäkt om jag missat någon art.
Mvh
Mikael ”TurboMicke” Nederman och övriga styrelsen.

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 3 2010

Hejsan fågelvänner,
Mitt namn är Mikael Nederman och jag har fått den stora äran att ta över nyhetsbrevet från Glenn Cornland som har gjort ett enastående jobb dom senaste åren med detta brev, jag ber om ursäkt att detta brev inte kommit ut förrens nu, den största anledningen, är att jag varit bortrest en hel del den sista tiden med mitt dagliga jobb. Nu har jag försökt sammanfatta dom roligaste arterna som passerat eller som finns i kommunen under April och större delen av Maj. Min målsättning är att försöka skriva detta nyhetsbrev vecko intervaller eller 2-veckors intervaller under högsäsong och om någon raritet besöker kommunen så ska jag försöka få ut ett extra brev. Vi kommer att skicka ut detta brev via mail ett tag till men kommer att övergå till att endast publicera brevet på vår hemsida, Http://Www.Mof-Ekero.Se/

Program händelser som varit:
Vårfåglar på Lovön den 2:a Maj lockade 12 deltagare och började som vanligt vid Mastområdet och avslutades vid Malmviks Strandängar och gruppen fick ihop 56 arter, roligaste arter denna dag var 1 Råka, 4 Ljungpipare vid Mastområdet och vid Malmvik Strandängar 1 rastande Svartsnäppa, 10-tal Gluttsnäppor, 1 Drillsnäppa, 1 Rödbena och dom obligatoriska Mindre Strandpiparna. Ledare var som vanligt Svenne Schulzberg.

MOFs sitt och glo den 9:e Maj visade upp en mulen dag till en början men blev bättre och bättre ju längre tiden led, tillställningen lockade c:a 10 deltagare och slutade med totalt 72 arter vilket får anses som ganska bra, roligaste arter denna dag var hela 14+1 Småspov, 1 Storspov, 1 sträckande Svartsnäppa, 5 Sträckande Gluttsnäppor, 1 Sädgås, Mälaröarnas första Lärkfalk för året som drog förbi och årets första Gök hördes. Självklart så ingick den nu obligatoriska och uppskattade korvgrillningen, dagens kock var Urpo Könnömäki. Ledare var Mikael Nederman och Glenn Cornland

Nästa planerade program punkt är den 29 maj då vi besöker Eldgarnsö 
Naturreservatet Eldgarnsö ligger norr om Iländavik längst ut på Färingsö. Under våren är ädellövskogen som omgärdar öns åkermarker välbesökt av sångare. Förra året hördes Sommargyllingens flöjtande toner, så vem vet vad vi får höra när vi går längs stigen?  Turen runt ön är cirka sex kilometer – häng med så långt du vill. Glöm inte fikat!!
Ledare: Detta har blivit ändrat så det kommer antagligen bli Jan Björk eller Urpo Könnömäki som leder detta.

Nedan följer observationerna mellan 1 April – 21 Maj i Ekerö kommun. Eftersom det har varit en hel del observationer så har jag tagit dom i artordning efter bästa förmåga och samtidigt ber jag om ursäkt utifall att jag missat någon art som bör ha varit i med i nedanstående lista och jag måste passa på att säga att vi på Mälaröarna är väldigt duktiga på att rapportera in arter vi sett till svalan så fortsätt med det.

Mindre Sångsvan, 2 adulta rastade 1/4-3/4 runt Svartsjöviken, då framför allt i närhetet av Fågeltornsparkeringen och Svartjö Kungsgård ( bilder kommer )

Bläsgås, 1 ex rastande vid Sjöängen vid Munsö 1/4, hela 9 ex rastande i Kyrkpölen på Adelsö den 11/4 och 1 ex sträckandes tillsammans med Sädgäss vid Svartsjö Kungsgård samma dag. 2 adulta rastande vid Menhammarsviken den 2/5 samt 3 ex sågs vid samma lokal 13/5

Tundrasädgås, minst 1ex ( 1-3 ex ) vid Fågeltornsparkeringen, Svartsjöviken 2/4

Årta 1 par har setts till och från mellan 30/4 och 2/5 i Menhammarsviken samt 1 hane i Svartsjö Dämme den 25/4

Gravand 1 hane, rastade kort i Svartsjö Dämme den 11/5

En hel del Småskrake har setts i kommunen mellan 17/4 och 20/5, då framförallt vid Rastaholm och området däromkring, Menhammarsviken och Eldgarnsö, vilket kan eventuellt peka på en eller flera häckningar i kommunen, så håll ögonen öppna.

Alfågel 2 ex hane rastande på Mörbyfjärden den 19/5 och 1 ex hona i Malmvikssjön den 18-19/5

Sjöorre 1 ex  den 1/5 vid Sättra på Adelsö

Svärta 4 ex rastande på Södra Björkfjärden den 25/4 samt 1 ex Sträckande Norr vid Menhammarsviken den 30/4

Ejder 1 par  rastade vid Rastaholm den 13/5

Pilgrimsfalk 1 ex  förbiflygande vid Malmviks Strandängar den 19/4 och en hona flög förbi Skå kyrka den 18/5

Tornfalks paret ser ut att häcka i södra delen av Svartsjöviken i år igen, försök att hålla koll på dom så att vi får antalet utflugna ungar.

Småfläcking sumphöna, 2 ex vid Svartsjö kanal på anstaltsidan den 20/5. dessa bör kunna vara kvar i skrivande stund.

Gott om vadare i kommunen den 2/5 med tex 1 Dvärgbeckasin, 17 Gluttsnäppor, 2 Svartsnäppor, C:a 125 Grönbenor, 4 Brushanar, 4 Rödbena och 3 Mindre Strandpipare vid Malmviks Strandängar.

Kommunens 4:e Roskarl sträckte norrut vid Fågeltornet Svartsjöviken den 2/5

Mindre Stranpipare, upp till 7 ex sedda vid Malmvik Strandängar vilket tyder på 3-4 häckningar, förra året så häckade minst 3 par vilket så det ser ut som vi får ett liknande år.

En förhållandevis stor flock Ljungpipare rastande vid fågeltornet Svartsjöviken mellan 1/5 och 8/5 med som mest 76 ex, Detta är den 10:e största inrapporterade flocken sedan 1980 på Mälarörna. ( Det finns en rapport om 170 ex den 3/5 i år men jag har inte lyckats få tag på observatören för en konfirmering om antalet, så om rapportören ser detta så hör gärna av dig till mig eller någon i styrelsen )

Mosnäppa 2 ex sågs den 13/5 och minst 1 ex kvar vid Malmviks Strandängar i skrivande stund, dvs 21/5

Småspov rastande vid Fågeltornet i Svartsjöviken, 6/5 och 1 ex Sträckte 30/4, hela 12 ex sträckte förbi Menhammarsviken den 9/5 och hela 14 + 1 ex vid Svartsjöviken samma dag ( Sitt och Glo ), 2 ex Malmviks strandängar samma dag samt 1 ex vid Malmvik den 11/5, detta är en otroligt bra års siffra för Mälaröarna, som ett exempel så sågs endast 2 ex 2009 och 4 ex 2008.

Dvärgbeckasin 1 ex Lovö Kyrkängar 2/4, 2 ex Fågeltornet Svartsjöviken 14/4, 1 ex Malmviks Strandängar den 2/5 och 1 ex spelande i dom sydvästra delarna den 13/5

Dubbelbeckasin 11-12/5, minst 1 eventuellt 2 spelande vid Fågeltornet i Svartsjöviken

Dvärgmås 2 ad sträckande förbi Väntholmsviken 2/5, och 2 ungfåglar vid Menhammar samma dag och hela 7 ex vid Ekerö Kyrka den 8/5.

Skräntärna, 1-3 ex vid Malmvik Strandängar mellan 1/5 och 13/5

Gott om föristräckande och rastande Silvertärnor den 8/5 med över totalt 20 ex, till skillnad mot förra året då endast totalt 5 ex sågs under året.

Jorduggla 1 ex förbiflygande i södra delen av Svartsjöviken den 18/4

Hornuggla 1 ex spelande vid Torslunda den 5/4 och 1-2 ex födosökande vid mastomårdet den 19/5 och 21/5, häckning i området i år igen ?

Trastsångare 1 ex sjungandes den 21/5 i Väntholmsviken, mer exakt mellan Kronhagen och Ängsgården bör vara kvar i skrivande stund.

Ringtrast, 1-2 hane, 1 hona vid Kumla By 21/4 – 25/4, 1 honfärgad vid Torslunda 26/4 samt en hane vid Lovö Kyrka den 29/4 med andra ord ett otroligt bra Ringstrast år för Mälaröarna. Senaste inrapporterade observationen är från 2006.

Svartkråka, sågs den 14/5 vid Mastområdet, denna svarta släkting till vår vanliga grå är inte särskilt vanlig på Mälaröarna, endast 8 inrapporterade och dom flesta är runt Lovö Kyrka. Notera att denna släkting inte räknas som en egen art i Sverige.

Råka, 1 ex Östra delen av Svartsjöviken den 3/4, 1 ex Mastområdet 20/4, 2 ex Svartsjö Kungsgård 24/4, 1 ex vid Helgö kanal den 25/4, 2 ex rastande 1/5 och 1 ex kvar den 2/5 vid Mastområdet samt 2 ex ( en adult och en 2k ) vid Lovö Kyrka med omnejd den 13/5-14/5

——————-

Arter som man bör hålla ögonen öppna för den närmaste tiden är tex alla småvadare ( Kärr-, Mo- ( redan sedd vid Malmvik ), Små-, Myrsnäppa, Smalnäbbad Simsnäppa, Fjällpipare ( dock har nog dom flesta dragit förbi men man vet aldrig ) samt kanske lite roliga nattsångarna framåt Juni, ska vi tex få en Flodsångare i år igen ? Varför inte en Busksångare eller en Vassångare ?
Vadarna lär dock dra förbi ganska snabbt då dom har bråttom norrut till sina häckplatser så det gäller att vara på alerten, alternativt vänta då dom kommer tillbaka i slutet på Juli och framåt.

TIPS: Som det ser ut vid Malmviks strandängar just nu så tror jag att det finns goda möjligheter att få dom 4 snäppor och annat skoj som jag nämnt, förhoppningsvis ser inbjudande för rastande fåglar.
Jag har inte personligen varit uppe vid Kyrkpölen på Adelsö men om det ser ut som det gjorde förra året så ar det också en mycket bra vadar lokal.
Bra nattsångar lokaler är ju självklart Svartsjöviken, Menhammarsviken ( brukar ha minst en Gräshoppssångare sjungades varje år ) och Mastområdet ( Kärrsångare, Gräshoppssångare, Kornknarr etc ), men jag vill även flagga för Helgö Kanal ( Flodsångare förra året  ), Eldgarnsö, fina buskar och snår på vägen ut några mindre kända lokaler för en del är tex Älvnäsviken, ligger mellan Älvnäs och Tranholmen ( Gräshoppssångare och Kärrsångare ), Bredablick, då framför allt viken som går in där kan dra till sig något spännade ( Kärrsångare och Trastsångare förra året ) samt Fladen på Munsö, det är viken som går in efter att ni passerat Kärsö Gård.
Sist men inte minst, glöm inte att rapportera in alla Bruna Kärrhökar som ses eftersom det är 2010 riks inventeringsart samt om ni har några bra bilder eller historier på/om fåglar skicka dom gärna till Forsberggoran@Hotmail.Com
Självklart om ni har några förslag eller synpunkter på nyhetsbrevet så hör gärna av er,  antingen via telefon eller via min hotmail Blind1_guardian@Hotmail.Com
Tack och på återseende önskar
Mikael “TurboMicke” Nederman och övriga styrelsen.

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 2 2010

Det har varit tyst från mig på ett bra tag. Jag har haft fullt upp med allt möjligt diverse + fågelrapporten till Fåglar på Mälaröarna 2009. FpM är färdig och, om tryckningen går smärtfritt, kommer den att delas ut på årsmötet den 25 mars. Och somvanligt får ni som varit medlemmar förra året och som inte kan delta på årsmötet den hemskickad tillsammans med inbetalningskort för årsavgiften 2010.

Årsmöte
Torsdagen den 25 mars kallar MOF till ordinarie årsmöte. Förutom årsmötesförhandlingar bjuds det på fika och bildvisning av Göran Forsberg.
Tid: 19.00
Ansvarig: Urpo Könnömäki Tel. 560 206 91 alt. 070-236 56 64
Plats: Ekuddens föreningslokal, Ekuddsvägen 12  Baksidan.
P-platser vid Ekebyhovskyrkan

Observationerna:
Så saaakta börjar det att våras i markerna. Mediandatum för vårens ankomst (medeltemperatur på över 0 till +10 grader Celsius 7 dagar i rad) i Stockholmsregionen är runt den 23 mars.

Årets första observation av tofsvipa var en försigkommen eller snarare bortkommen vipa som sträckte norrut över isvidderna vid Prästvik den 3 mars. Både ringduvor och skogsduvor har så sakterliga sipprat in söderifrån över öarna de senaste två veckorna och igår onsdag sågs de första grågässen vid Svartsjöviken. Ännu har ingen sånglärka setts, vad jag vet, men det lär vara en tidsfråga innan den är här och till helgen så bör de första ha anlänt.

En ovanligt tidig observation av en stenfalk gjordes vid Brostugan på Kärsön den 2/3 och kvällen innan sågs en pärluggla sitta på Rörbyvägen, Lovön med något sorts byte i klorna.

Två råkor siktades vid Svartsjöviken igår 17/3 och från Älby rapporteras idag att de första stararna varit framme och kollat in holkarna på Nyponvägen.

Med de här raderna med antydan om vår får jag tacka för mig, eftersom det här nyhetsbrevet kommer att bli det sista som jag författar. Under ett antal år har jag, med jämna och oregelbundan mellanrum, skrivit föreningens nyhetsbrev samt haft ansvar för fågelrapporten i FpM. Jag känner att nu räcker det för min del och har därför beslutat att lämna mitt uppdrag i MOFs styrelse. Jag vill här tacka alla som matat Svalan full med härliga obsar, obsar som jag sedan använt när jag skrivit nyhetsbreven.

Fortsätt att rapportera in era fågelobservationer på Svalan som ni gjort hittils! Och framförallt ge er ut och möt våren och fågelrikedommen på Mälaröarna.

Vi ses där ute.

Hälsningar från Mälaröarnas ornitologiska förening och Glenn

MOF’s Nyhetsbrev Nr. 1 2010

Det har varit en bistert kall inledning på det nya decenniumet, men jag hoppas att kylan lindras något nu till helgen så att vi får en behaglig vinterdag med bra aktivitet på fåglarna då MOF’s vinter artrace går av stapeln.

16 jan:  Vinterrally
För nionde (tioende?)  året i rad arrangerar MOF det populära artrallyt i kommunen. Artrallyt blir förutom en spännande tävling en bra genomräkning av Ekerös vinterfåglar.
Lagen/personerna anmäler sin medverkan till Urpo Könnömäki tel. 560 206 91 el. 070-236 56 64 senast 16 januari.
Start sker kl. 07.00 vid kommunhusets parkerig.
Tidpunkt för målgång och gemensam genomgång bestäms vid starten.

Har du inget lag/ingen att åka med? Hör av dig till Urpo!

Trots kylan så finns det en hel del övervintrande fågel på öarna. Rapporter om fortsatt mkt rödvingetrast, några starar, enstaka rödhakar och gärdsmyg i markerna har inkommit. Hittar man något öppet dike med rinnande vatten så är det väl värt att titta efter både dvärgbeckasin och strömstare. Och som vanligt, får man väl säga nu när det mesta frusit till, så finns det i varje fall en vattenrall vid Sötvattenslabbet på Lovön. Någon rördrom har ännu inte rapporterats därifrån denna vinter. En berguv hördes ropa i närheten av Stenhamra på Trettondagskvällen. Den har inte hörts sedan dess, men vi hoppas förstås på att få återkomma med rapporter om den.

Hälsningar från Mälaröarnas ornitologiska förening och Glenn