Kategoriarkiv: Exkursioner

Vandring i solen på Eldgarnsö den 20 november

Fågelskådare och ornitologer är ett tåligt släkte. Man skulle kunna tro att vi kurar framför brasan en söndagsförmiddag istället för att möta novemberkylan i fält. Eldgarnsö med sitt omfattande naturreservat lockar dock med MOFs karaktärsfågel dubbeltrasten.

I år fanns det gott om mistelbär och därmed goda chanser att få se och höra en i övrigt skygg fågel.

Vi som slöt upp på parkeringen på Eldgarnsö var i år 15 varmt klädda fågelskådare plus 1 fyrfota vän, vilket var samma antal som förra året. Ledare för årets utflykt var Per Öhman och undertecknad.

Förväntningarna var satta i paritet med årstiden. Under försommaren hörs fågelsången oavsett var man rör sig på Eldgarnsö, emedan november bjuder på färre mängd fågel. Stundtals såg det ut som att vi i vår grupp var fler än fåglarna. Fågelhösten i Sverige har varit något utöver det vanliga med hårda östliga vindar samt upptäckter av flera riktigt ovanliga arter. Man kan bli ordentligt överraskad ute i fält, och se sitt livs raritet, så varför inte ta en promenad i solen.

Vi väljer att följa åkrarna i mitten på ön och ser hör tidigt gråsiskor, grönsiska och gröngöling.

Ett av våra tidiga stopp ger oss chansen att detaljstudera mistelbären.

mof-eldgarnso-20161120-9085_foto_roger_mansson
Bild: Mistelbär. Foto av Roger Månsson

Ett ganska tätt buskage hyser en del fågel som koltrast och mesar. Vi hinner även studera en stenknäck.

Såsom tidigare år stannar vi för att sikta in oss på fiskgjuseboet som även i år haft sina hyresgäster.
Detta år såsom de flesta tidigare år har det skett en lyckad häckning.

mof-eldgarnso-20161120-9094_foto_roger_mansson
Bild: Träd med mistel. Foto av Roger Månsson

Eldgarnsö har mistel som är spritt över stora delar av ön. På vår promenadväg finns det en plats med osedvanligt många träd med mistel, varav en del är rejält nertyngda av parasitväxten. Här tar vi oss tid att lyssna in och se dubbeltrasten. Dubbeltrasten är inte villig att låta sig närmas hur mycket som helst, men med tålamod får alla chansen att uppleva fågel visuellt och audiellt. Platsen ger även arter som nötskrika, sidensvans och domherre.

Promenaden fortsätter och innan fikapausen passerar vi den tätare granskogen där kungsfågel ger sig tillkänna.

Vädret har varit oss nådigt hela tiden med sol och svag bris. Man märker dock att kylan göms inne i skogen då dis stundtals tränger fram.

mof-eldgarnso-20161120-9097_foto_roger_mansson
Bild: Vi banar väg genom dimma. Foto av Roger Månsson

Fikapausen är onekligen en av utflyktens höjdpunkter. Med solen i ansiktet och lä för den lätta brisen behöver man inte frysa och den varma drycken värmer än mer. Som alltid tidigare brukar detta även vara tillfället för att dryfta händelser vi upplevt i stort och smått sedan vi sist träffades.

20161120_113146_foto_kjell_haggvik2
Bild: Fikapaus. Foto av Kjell Häggvik

Efter pausen är vi redo att ta oss till nästa anhalt vilket är att spana efter sjöfågel som denna dag ger knölsvan, storskrake, knipa och vigg.

Under året som gått har det gjorts naturvårdsåtgärder på södra sidan av ön vid strandängarna mot viken. De flesta (al)träden är avverkade och man kan förnimma hur det förhoppningsvis kan te sig framöver med mer öppen mark.

Vi försöker oss på att lyssna in gärdsmygen med en stund i absolut tystnad nära pumphuset. Vi lyckas vara tysta men gärdsmygen låter sig inte luras. För övrigt kan nämnas att pumphuset fyller funktionen att hålla mälarvattnet från den centrala åkermarken på ön. Utan denna pump skulle översvämningar ske inåt ön. Då förstår man att Eldgarnsö en gång varit delat ”mitt-i-itu”.

Vår utflykt närmar sig sitt slut. 2 timmar i solen gav oss 25 arter, vilket är ett normalt resultat för denna exkursion. Till ovan nämnda arter kan även läggas till gråtrut, spillkråka, korp, svartmes och gulsparv utöver de allra vanligaste arterna. Rovfågel samt sträckande fågel lyste med sin frånvaro.

Stort tack till deltagarna och vi möts igen i fält.

Se programmet för kommande aktiviteter.

Vid pennan, Kjell Häggvik

2016-10-30. Svartsjö, en vacker höstdag

Höstens färgglada löv kämpar för att hålla sig kvar. Efter en varmare period tidigare under hösten, så har de senaste veckorna kännetecknats av grått väder och kraftiga vindar. Under en period så var blåsten hård och drog in en hel del rariteter från öst över Östersjön. Kanske kunde vi ha turen att se några av dessa på hemmaplan.

Denna söndag sken solen vilket värmde själ och kropp om man befann i lä. Dagens nordliga vindar var isande, så om möjligt skådade vi där vi fann vindskydd.

Urpo Könnömäki hade samlat ihop 10 skådare som startade utflykten från parkeringen vid Svartsjö slott. På vägen till dämmet såg vi 2 sångsvanar som stod på åkern. Vid dämmet tog vi skydd nedanför plattformen. En spaning av vattenytan visade att relativt få fåglar trotsade vinden. Tidigare dagar har t.ex. varfågeln rapporterats från dämmet, men idag valde den att hålla sig undan. Blicken fick vändas uppåt istället och gruppen fick se både sparvhök och 3 stycken förbiflygande snösparvar. Denna tid på året ses det enstaka snösparvar på Mälaröarna, men dessa är oftast förbipasserande eller stannar oftast bara en kort period. Snösparven blev dagens raritet för gruppen.

Promenaden genom slottsparken mot fågeltornet vid Svartsjöviken värmde. En stormfälld ek gav oss idén att fika i utkanten av slottsparken. Perfekt läge; lä, soligt och en strategisk, något upphöjd plats gav en fantastisk översikt över södra Svartsjö.

svartsjo_20161030_1

Under pausen fick vi underhållning av en äldre havsörn som cirkulerade lågt över Svartsjöviken.

En kort visit gjordes i fågeltornet, där vi säkerställde att vi inte missade något intressant eller dramatiskt. Slutsummeringen blev 20 arter. I bokstavsordning: blåmes, bläsand, gräsand, gulsparv, gärdsmyg, havsörn, kaja, knipa, korp, kricka, kråka, skogsduva, snatterand, snösparv, sothöna, sparvhök, steglits, storskarv, sångsvan och talgoxe.

Man kan vara med på MOF’s fågelexkursioner för att lära sig en hel del om våra fåglar. Man kan komma med för att man vill lära känna Mälaröarnas fågellokaler eller fylla på sin artlista. Oavsett vilket, så är det ett av de bästa tillfällena att träffa skådarkamrater och få en promenad i naturen. En rejäl dos frisk luft gör oss alla gott.

Tack Urpo och skådarvänner. På återseende. Nästa gång är det Eldgarnsö.

Vid pennan

/Kjell Häggvik

Exkursion Lovön 2016-10-22

Åtta tappra skådare slöt upp på Lovö-exkursionen som hölls av Svenne Schultzberg en råkall lördagsförmiddag den 22 oktober.
Hösten hade tagit sitt grepp om Ekerö och den mulna dagen gav en frisk kall vind och enbart några plusgrader. Eftersom hösten så långt varit mild så kunde man hoppas på några rariteter som väntat med sin färd mot varmare breddgrader.

Traditionsenligt startades utflykten vid Lovö Kyrka, för att sen dra vidare till Prästvik. Ett snabbt besök i Drottningholmsparken gjordes också.
I Prästvik dök helt oväntat en bäver upp! Se bilder nedan tagna en bit på håll av Britta Lande.

28 fågelarter siktades och artbestämdes;

  • Gäss såsom knölsvan, kanadagås och vitkindad gås.
    Övriga andfåglar var gräsand, knipa och storskrake. Sjö- och måsfågel sågs; skäggdopping, storskarv, gråhäger, gråtrut och fiskmås.
  • Rovfåglar; havsörn och ormvråk.
  • Övriga observationer inklusive tättingarna; tofsvipa, kaja, korp, kråka, skata, blåmes, gråsiska, gråsparv, koltrast, pilfink, steglits, större hackspett, sånglärka, talgoxe och trädkrypare.

dscn1704 dscn1702
Bävern som oväntat dök upp. Klicka på bilderna för större bild

Vid pennan
Svenne och Staffan

100+ arter

Den 21 augusti 2016 var det dags för klubbens artrally och det blev ett utmärkt tillfälle för mig att möta klubben och göra ett reportage. Vi träffades i svinottan vid kommunhuset och jag fick förmånen att åka med några riktiga MOF-rävar. Förutom Urpo blev Jan Wernerman, Christan Lagström (del av tiden) och Kjell Häggvik mina medspelare. Tyvärr var det regnigt så många skådare blev nog avskräckta.

Vi bestämde oss för att starta vår skådning ute vid Adelsö. På vägen dit tog vi ett kort stopp vid Bonadammen för att hänga in några obligatoriska arter såsom sångsvan, brunand och smådopping. Klockan 06:00 stod vi på första morgonfärjan till Adelsö. Arterna droppade in och vid kyrkpölen såg vi flera nya vadare och simänder, men även småtråkiga/nödvändiga arter som hämpling, steglits, gråsparv, gröngöling. För att komplettera listan med barrskogsmesar gjorde vi ett längre stopp vid Huvududdens naturreservat.

Artjubel vid Menhammarsviken!
När vi kom körande in över golfbanorna ner mot Skytteholm och Menhammarsviken märkte vi att det var ganska gott om småfågel i vägkanten. Vi hittade gulärla, men tyvärr inga sång- eller piplärkor.

När jag riktade fokus mot skogshorisonten hittades en stor rovis över åsen. In med den i tuben och – Otroligt – en brun glada! Fågeln skruvade några varv och drog sedan lojt vidare mot sydost. Efter allmänt tumult, fotografering och larmande kunde vi konstatera en riktig höjdare där både Janne och Kjell fått kommunkryss! Menhammarsviken gav senare även fasan, buskskvätta, entita och brun kärrhök. Vid ett mer tvångsmässigt besök till Drottningholm hängde vi in vitkindad gås från bilen.

upptacktbrunglada_900pxLyckat kryss i vägkanten – laget har just sett en brun glada vid Menhammarsviken. FOTO: Mats Gothnier

En honfärgad kärrhök!
Sedan drar vi ut mot Färingsö och Svartsjölandet. Vid tornparkeringen, Svartsjöviken får vi ett larm om en honfärgad blå kärrhök som rör sig norrut. Det är föreningens kassör Per Lönnborg som larmar från tornet. Vi spanar utan att se något. Efter en stund åker vi upp till Svartsjö dämme. Kanske har den fastnat där? Vid plattformen får vi rejält med utdelning trots att regnet ökar. Bland annat rastar sex småsnäppor och en skedand. Framåt 13:30 när tävlingen snart är över kommer den. Det är Wernerman som ropar ut kärrhöken över åkermarkerna norr om plattformen. Vi tar den först för en hontecknad blå kärrhök, men Kjell smäller ändå av minst ett 60-tal bilder på fågeln. Redan på displayen framgår karaktärer som vi hade svårt att se i fält. Ett jämt rosttonat bröst och hyfsat tydlig ansiktsteckning gör att vi får misstankar om något ännu roligare. Senare på kvällen, när bilderna granskats på datorn, kan vi bara hålla med Kjell – det var verkligen en ung stäpphök vi hade att göra med!

stapphok_960pxUngfågel Stäpphök vid Svartsjö dämme den 21 augusti. FOTO: Kjell Häggvik

Målgång vid Slottet
Klockan 14 är det målgång med fika på Svartsjö slott. Det visar sig att fyra lag (med totalt 10 personer) skrapat ihop sammanlagt 101 arter. Vårt lag segrar med 90. Resultatet står sig, enligt de rutinerade rävarna, bra historiskt sett. Vid genomgången slås jag av den generösa stämningen. Alla gläds över varandras obsar och det är uppenbart att tävlingen mest är en lek – ett sätt att komma ut och ha roligt tillsammans. Urpo knorrar lite över att det inte finns vanligt bryggkaffe, men slukar ändå sin Lungo-forte och surdegsmacka och ser rätt nöjd ut.

Vid pennan,
Mats Gothnier

 vinnandelag_900pxVinnande laget efter traditionsenligt fika. Foto: Marianne Svärd Häggvik

Epilog:
2:a plats togs av team Bengt Legnell och Hans Terelius med 81 arter. Ett sådant resultat hade räckt till vinst flera andra år. 2 ytterligare team, med bla Per Lönnborg och Mats Andersson deltog del av dagen och på vissa platser. Dessa team bidrog till att vi totalt kunde nå över 100 (101) arter för dagen.

Brunglada har under åren observerats endast 14 gånger i vår kommun enligt Artportalen. Stäpphök har under åren observerats endast 6 gånger vilket gör att artracet i år bjöd på två verkligt ovanliga arter för oss.

Nästa viktiga MOF aktivitet är lördagen den 10 september då det är Riksmästerskap i tomtskådning. Vi ses och hörs då önskar Kjell Häggvik.

Mälaröarnas nattsångare

Valet på dag för vårens sista MOF exkursion faller på lördagen den 11 juni. Vi som deltar denna kväll får därmed uppleva en himmelsklar kväll med lysande halvmåne, till skillnad från den regntunga kvällen innan. Även om dagstemperaturen är varm i juni så är kvällen kylig. Vinden hade mojnat så förutsättningarna var goda för fågelskådning. Ordentlig klädsel anbefalldes som vanligt.

Gruppen möter upp på infartsparkeringen klockan 21 i Tappström där dagens ledare Linus Brobacke tar emot oss. Planen för kvällen är att åka till lämpliga nattsångarlokaler på Färingsö och Lovö. Rutten går först till Skarnholmen sen Eldgarnsö, Holmbacken och avslutas på Lovö med Lovö kyrka och Mast-området. Det avslutande stoppet på Lovö skall bli där vi har störst chans att höra flera målarter.

Tänkta målarter är morkulla/gräshoppsångare (Skarnholmen), kärrsångare (Holmbacken, Lovö) samt vaktel och förhoppningsvis hornuggla på Lovö. Som det visar sig kan vi notera alla dessa arter under kvällen, samt även uppleva andra delar av faunan i form av Mälaröarnas vilt (rådjur, vildsvin, grävling och räv).

Kärrsångare kommer vi inte att höra på Skarnholmen, tänker vi, men efter att ha klivit ur bilen och direkt noterat näktergal så hör vi kärrsångare. Kvällen börjar bra. Morkullan gör oss inte heller besviken och passerar flera gånger.

morkullaFoto: Spelande morkulla

Det dröjer innan gräshoppsångaren drar igång, men den är där, vilket vi kan konstatera.
Trots att kvällen är sen lyser kvällsljuset upp. Den röda tonen i ljuset kommer horisontellt och belyser vingarnas undersida. Den klara lysande halvmånen hjälper till att förstärka ljuset.

På Skarnholmen kan vi notera näktergal, ormvråk, kärrsångare, gök, taltrast, koltrast, trädgårdssångare, törnsångare, morkulla, sånglärka, gräshoppsångare, ladusvala, fiskmås och lärkfalk. Strax innan vi kommer till Skarnholmen gör vi även ett stopp vid avtagsvägen till Landholmshage och hör fasan och ringduva.

Från början var vi, Linus & C:o, osäkra på om nästa stopp skulle bli på Eldgarnsö eller om vi skulle åka direkt till Holmbacken. Beslutet blev att göra en kort visit till Eldgarnsö. Sångaraktiviteten där var ganska låg dock, men Eldgarnsö är ju en miljö på kvällen värd att besöka vilket förstärktes av månljuset och upplevelsen av vilt.

95K6684_måneFoto: Klar himmel med lysande måne

95K6689_vildsvin Foto: Vilt på Mälaröarna

95K6667_MOFFoto: Exkursionsgruppen på Eldgarnsö (5 av 7 personer)

På Eldgarnsö får vi även anslutning till gruppen av en till skådare, som på eget initiativ åkt till naturreservatet. Så nu blev vi sju. ”Vi är överallt!”

Eldgarnsö visade oss knipa, lärkfalk, morkulla, rödhake, rödvingetrast och taltrast.

Holmbacken blev ett kortare stopp på vägen till Lovö. Vi kunde inte konstatera kärrsångare där såsom förra året.

På Lovö, efter att ha passerat klubbhuset på Drottningholms golfbana, stannade vi kort och kunde höra tiggläten från hornugglans ungar från en talldunge. Huvudnumret som återstod var att notera vaktel.

Vi parkerade vid kyrkan och började gå efter vägen mot Berga gård. Då hör vi med all tydlighet en kärrsångares repertoar. Det var en herre som med klar stämma repeterade en stor del av fågelfaunan, säkerligen något som vilket kärrsångar-dam som helst måste ha svårt att motstå. Vi står som förtrollade och stumma, till dess att en taxi passerar och vi återkommer till verkligheten. För övrigt samma reaktion som vid samma tid förra året, då en grupp med skumma individer (dvs vi) vandrade längs vägen mitt i natten till synes planlöst. Kanske udda, men inget att bry sig om!

20160611_233712_Lovö_skådningFoto: Vaktel och kärrsångare hörs i nattetid.

Klockan är gott och väl halv tolv. Ljuset hänger kvar tack vare den klara himlen. Bara denna enskilda stund gör det värt att vara med på nattskådningen som MOF arrangerar och som Linus leder.

När vi står och lyssnar i Lovö kyrkas omgivningar, så hör vi en vaktel. Vakteln har inte sångarens genomträngande läte, men det är så speciellt så har man väl plockat upp det är det inte svårt att höra. Vi hör ljudet upprepat vid flera tillfällen och dessutom från olika håll. Ena gången hörs det från fältet direkt öster om vägen mellan kyrkan och Berga gård och sen hör vi det från fältet vid Mast-området.

Det är nu midnatt. Alla är nöjda och tackar Linus för en fantastisk kväll.

Totalt för dagen blev det 26 arter:
Björktrast, fasan, fiskmås, gräshoppsångare, gök, hornuggla, knipa, koltrast, kärrsångare, ladusvala, lärkfalk, morkulla, näktergal, ormvråk, ringduva, rödhake, rödvingetrast, skata, sånglärka, sävsångare, taltrast, tofsvipa, tornseglare, trädgårdssångare, törnsångare och vaktel.

Epilog, lite fakta om vaktel på Mälaröarna (källa: Fågelguiden,  Artportalen och Fåglarna i Sverige – antal och förekomst utg 2012). Vaktel (Coturnix coturnix, engelska Common Quail) är en sällsynt liten hönsfågel, endast 16-18 cm lång, som tillhör familjen fälthöns. Ofta hörd men sällan sedd. Till skillnad från de flesta hönsfåglar är den en flyttfågel, en flytt som givet dess rykte som delikatess innebär risker. Uppgifterna varierar om dess antal, dock anges uppgiften 1000 par i Fåglarna i Sverige 2012.

Vaktel har under åren observerats endast 95 gånger i vår kommun enligt Artportalen (notera att alla observationer ej rapporterats historiskt). Många enskilda rapport-observationer är gjorda av flera personer samtidigt. Första observationen gjordes av Tommy Demander 23 juni 1967. Därefter kommer 2:a observationen 1996 för att därefter ske mer regelbundet årligen. I snitt observeras vaktel 5 gånger per år här, hittills i år 14 gånger, då detta skrivs med flest år 2009 med 21 observationer. Däremellan fåtal observationer per år.

De senaste 5 åren har Lovöns fågellokaler runt kyrkan varit de säkraste observationsplatserna, emedan Svartsjöviken historiskt gett många observationer (varav 2 skedde senast 2011)

vaktelkartaIllustration: Vaktel observerade på Mälaröarna genom åren.

Passa på att göra en kvällsvisit till Lovö om tillfälle ges. Du får en upplevelse utöver det vanliga.
Vi hade turen att ha Linus Brobacke som ciceron.

Vid pennan
Kjell Häggvik

Lärorik promenad på Eldgarnsö

Foto: Dubbeltrast av Göran Forsberg

“Tio fågelskådare, varav någon med mindre vana, som undertecknad, samlades söndagen den 23 november vid Eldgarnsös parkering för att med Urpo Könnömäkis ledning och guidning göra en fågelvandring runt markerna i naturreservatet. Förhoppningen var att vi skulle få se dubbeltrasten. Eftersom misteln som är vanlig på Eldgarnsö lockar dubbeltrasten fanns det goda förutsättningar och vi fick också se vår märkesfågel…”

Läs hela berättelsen signerad Kjell Häggvik här

 

Rapport från exkursion Bonadammen – Löten – Munsö

8 personer inklusive dagens ciceron Urpo slöt upp på lördagsmorgonen vid ICA Nyckelby. (Var håller ni hus resten av er MOF:are?!) Efter lite logistikplanering bar det sen iväg mot första anhalten, Bonadammen. Där kunde vi snabbt observera hela 17 brunandshanar och 2 honor, kul! Sångsvansparet simmade lugnt i dammen med sina 5 ungar. I omgivningarna runt omkring hördes bland annat näktergal, sånglärkor och trädpiplärka.

Ett kort stopp på den öppna delen mellan Bonadammen och Löten bjöd på imponerande sång från åtskilliga sånglärkor. Fina, lite annorlunda vallmo observerades vid vägkanten (se bild)

Efter det bar det av mot Löten. Vid parkeringen är det en riktig “lövsal” där det var full fart på fågelsången. Deltagare Mats fick direkt syn på en grå flugsnappare som satt på en TV-antenn. En promenad ner mot vattnet gav bla en drillsnäppa och en storskrake med 9 ungar. Turen gick vidare mot grustaget där det var full fart på backsvalorna. Bra ställe att även lära sig hur dom låter. Även hus- och ladusvalor sågs.

Nästa anhalt var Laxsjön där vi även lättade på matsäckarna (som är en mycket viktig aktivitet under våra exkursioner). Inte så mycket i fågelväg där denna dag men några deltagare kunde istället studera en stor lax 🙂

Nu var klockan ca halv tio och färden fortsatte genom fin lövskog och vassmarker (Malmvik-Ekenäs) där det fanns gott om sångare. En gök gal friskt och flög raskt fram till oss när exkursionsledare Urpo med bara mun och händer åstadkom imponerande gökimitation.

Tillbaka till parkeringen vid Löten var vi runt halv 11 och där bestämdes att vi var nöjda för dagen. På väg hem i bilarna, strax innan Menhammar upptäckte flera av oss en “skum” örn på himlen, spännande! Kort stopp vid Huvududden för närmare observation! Mycket lik kungsörn! Den uppvaktades av både ormvråk, fiskgjuse och brun kärrhök. Deltagare Rune fick en bild på örnen, som vid studering efteråt “bara” var en havsörn 🙂

58 arter prickades av under exkursionen.

/Per

Bilder från exkursionen till Menhammar

Här är några bilder från MOF:s exkursion till Menhammarsviken och Huvududdens naturreservat den 20 maj. Tolv deltagare följde med och vandrade och skådade denna vackra morgon! Fotografen heter Tommy Sundberg.

Fotograf: Tommy Sundberg

Fotograf: Tommy Sundberg

Fotograf: Tommy Sundberg

Fotograf: Tommy Sundberg