Kategoriarkiv: Exkursioner

MOF går man ur huse till Eldgarnsö

November är den månad på året som vi fågelskådare bör ha lägst ställda förväntningar på när det gäller artrikedom.  De stora flyttlassen har gått under september och oktober, och endast enstaka eftersläntrare dröjer kvar. Men skam den som ger sig. Det är ännu inte stiltje i fält. När kylan kryper in på bara skinnet, så söker sig våra fåglar dit de kan hitta den nödvändiga födan. Detta gör att spännande vinterarter kommer ner till oss och en del av våra stationära arter kryper fram så vi har lättare att finna dem.  Vår karaktärsfågel dubbeltrasten kalasar då på de rikligt förekommande mistelbären på Eldgarnsö.

Årets höstutflykt till Eldgarnsö den 12 november bjöd på grått och trist väder får jag väl lov att säga. Desto mer glädjande att vi som samlades på parkeringen vid Eldgarnsö reservat växte till en grupp på 20 personer. Så länge jag har varit med är det den absolut största gruppen, vilket visar på ett härligt engagemang. MOF gick verkligen ”man ur huse” denna Fars dag.

Per Öhman och jag, välkomnar gruppen och vi börjar med att berätta om de markbearbetningar som är utförda på ön. Till våren hoppas vi att dessa områden kommer att locka många spännande fåglar, tex vadare.  Vi har knappt hunnit berätta klart om hur utflykten är upplagd förrän allas uppmärksamhet och kikare vänds upp mot de närmaste träden. En stor flock med stjärtmesar visar upp sig till allas glädje. När de sen snabbt drar vidare följer vi efter.

Detta år går vi den vanliga exkursionsrutten i omvänd riktning. Vi har turen med oss på så sätt att målarten dubbeltrast visar sig tidigt. Vi får möjlighet att studera den i profil när den sätter sig i toppen på en gran till allmän beskådan.

Överlag så ser vi fler arter än vi hoppats på. I en torraka sätter sig en gröngöling och till sällskap får den en spillkråka som sätter sig strax under. De sitter så nära varandra att de till och med syns samtidigt i tuben. En märklig dubbel. Blir det en dubbelspett? Vi kommer att höra även större och mindre hackspett så det är full pott.

När vi går i skogspartierna så är vädret ganska milt märker man. Det är något speciellt med att gå i skogen när det är tyst omkring en, med endast enstaka ljud. Man glömmer liksom bort mycket av det vardagliga någon annanstans. Man är bara närvarande där och då. Kanske den känslan skärper sinnet så att när det tunna fågellätet väl ljuder så rycker man nästan till.

Vi hittar en lämplig plats med god utsikt där fikat tas. Vi har knappt hunnit sätta oss förrän ett vildsvin kommer sättande över åkern. Det är ingen liten krabat, nästan lite skrämmande. Många av oss noterar att vildsvinen blivit så mycket vanligare på öarna.


Vildsvin. Foto: Roger Månsson

Fågellistan som noteras av gruppen i sin helhet under utflykten stannar slutligen på 30 arter, vilket är mycket bra för denna period på året.

Björktrast, blåmes, domherre, dubbeltrast, entita, fasan, fiskmås, gråtrut, gröngöling, gulsparv, kaja, knipa, knölsvan, koltrast, korp, kråka, mindre hackspett, nötskrika, nötväcka, skata, skäggdopping, snatterand, spillkråka, stjärtmes, storskrake, större hackspett, talgoxe, tofsmes, trädkrypare och vigg.

Avslutningsvis tackar Per och jag för deltagandet och rekommenderar att åter besöka Eldgarnsö senast till våren.


Foto: Roger Månsson

Se programmet för kommande aktiviteter.

Vid pennan, Kjell Häggvik

In i dimman med Svenne Schultzberg

Morgondimman svepte in över mastområdet när Svenne tog emot oss vid Lovö kyrkas parkering för MOF första höstexkursion söndagen den 22 oktober.

12 förväntansfulla herrar och damer samt ett barnbarn (Staffans Wolters) såg fram emot några timmars skådning. När bilarna parkerats och alla minglat lite så travade vi fullastade med kikare och tuber mot dagens första stopp vid mastområdet. Och som vanligt fanns Securitasvakten på plats. Han är ett lika säkert kort som de båda stationära ormvråkarna som brukar sitta på ett par stolpar. Det är lite underligt att vakten alltid kommer när MOF skådare är där. Men vi ser väl lite galna och farliga ut när vi står och kikar upp i skyn. Men i ärlighetens namn är det troligare att det beror på att mastområdet är ett skyddsobjekt.

Exkursionsmedlemmar Foto Roger Månsson

Ormvråkarna var konstigt nog inte på plats denna soliga morgon utan kråkor och kajor hade ockuperat masterna. Runt om oss var det många kringflygande gulsparvar och annat smått samt en och annan björktrast, så det var lite tunt, inga rovisar.


Björktrast Foto Roger Månsson

Som tur var hade vi med skarpögde Jan Wernerman, som när vi började misströsta, ropade ut duvhök och sparvhök som jagade efter frukost. Samtidigt förmörkades himlen av ett sträck med drygt 100 vipor på väg söderut.  Vid 9.30 tyckte Svenne att det var dags att dra vidare till nästa stopp vid vattenverks-kajen i Prästvik- och Mörbyfjärden.

Väl nere vid vattenverkskajen möttes vi av en bedövande tystnad, inga fåglar men vackert var det. Men vi var ju på plats för att skåda fågel och inte kolla på utsikten. Så Svenne manade på oss att spana! Efter ett tag så dök obsarna upp en efter en.  Storskrakar och skäggdoppingar simmade lugnt omkring och sökte mat i viken. Nja kanske inte alla skäggdoppingar. Ett par hade drömt sig tillbaks till våren och höll på med parningsritualer, men kom på att det var nog lite fel, varvid kärleksstunden avbröts.

Skäggdopping

Storskarvarna satt och skrattade åt fågelskrämman på pontonen och nu började vi få flyt.  Örnöga Jan Wernerman ropade ut en havsörn som flög lågt över fjärdens vatten och gjorde en sväng tillbaks, och satt sig högt upp i en gran. Vilken höjdare tyckte alla! Samtidigt flög en havstrut och gråtrut förbi.  Men det var inte slut med det, för nu ropades en dubbeltrast och en spillkråka ut.

Dubbeltrasten satt så fint och spanade högst upp i ett träd. Den liksom väntade på att vi alla skulle se denna vackra fågel. Om ni inte visste det, så är dubbeltrasten MOFs föreningsfågel. Spillkråkan trummade på och flög senare förbi oss på nya äventyr.

Nu började några tycka att det var dags för matsäcken och andra skulle iväg.  Så matsäcken intogs med god aptit. Vi tackade Svenne för en bra och mycket trevlig exkursion.

Sammanlagt fick vi ihop ca 30 arter.  Det blev bra med fågel till sist.

Text, Roger Månsson

Svenne språkar med Jan Werneman

 

Mälaröarnas nattsångare

Dygnsrytmen hos nattsångarna avviker mot de flesta andra fågelarter för vilka morgontimmarna är de mest aktiva. MOFs kvällsexkursionen på försommarens är den programpunkt under året som är mest anpassad för kvälls- och nattaktiva fåglar. Därmed är det också den aktivitet som kanske passar bäst för skådare med nattuggle-vanor.

Vill man lyssna på nattsångarna så får man välja en tidpunkt i slutet på maj eller början på juni, när nattsångarna anlänt och innan sången tynar bort, vilket brukar ske runt midsommar. Under denna period får man också uppleva den magiska stunden runt midnatt, när solen fortfarande lyser upp himlen, trots att den ligger under horisonten. Med den rutt vi följer under exkursionen så avslutar vi vid Lovö kyrka. Lovö kyrka har en vacker fasadbelysning. När molnen skingrar sig och himlen blir djupt blå ovan Lovö kyrka, så kan man ta in hur vackert och stilla det är i vår kommun, alldeles i utkanten av storstan.

Årets nattsångarexkursion bjöd på en utmaning, då vädret inte var stabilt och meteorologernas prognoser var mer nyckfulla än normalt. Undertecknad som stod som ledare för exkursionen följde SMHI och yr.no under veckan. Ena dagen passade fredagen bäst och den andra dagen passade lördagen bäst. Efter noggranna studier av prognoserna på torsdagen bestämde jag mig för lördagen den 10 juni. Jag ville komma ut med besked, så alla kunde planera sin helg. Alla tecken pekade mot en klar, varm kväll.

Väl på lördag visade dock det ostadiga vädret verkligen var “skåpet skall stå”. På eftermiddagen förändrades prognoserna ganska drastiskt och runt kl 19:30 började det verkligen vräka ner regn på Ekerö.

När vi samlats vid kommunhuset hade regnet övergått i duggande/stilla regn och tidvis uppehåll. Det höll i sig resten av kvällen.

Cirka 15 personer dök upp vid kommunhuset. Det var aldrig något tvivel om att följa med trots förutsättningarna. Vädret runt Ekerö, kan som ni vet, variera en hel del över våra utsträckta öar.

Det fanns helt enkelt inget att förlora och möjligheten fanns ju alltid att avbryta om det blev alldeles odrägligt. Urpo, vår ordförande, gav oss också tilltro, med tanken att det passerande regnet till och med kunde öka chanserna till fågelsång. Det skulle visa sig att vi fick uppleva de nattsångare som vi hade som mål. Det var till och med så att gräshoppsångaren gick igång tidigare på kvällen än jag hoppats på.

Under kvällen var det emellanåt stilla regn och däremellan antingen uppehåll alternativt regn som duggade. Det var dock ingen i gruppen som beklagade sig. Ett exempel var när vi stod vid Skarnholmen. Gruppen bara stod tyst och lyssnade på näktergal och törnsångare under ett stilla regn. Jag förundrades över denna koncentration och konstaterade att det var helt enkelt en väldigt tålig grupp. Just detta att stå tyst och lyssna är ju en förutsättning när man försöker höra in fåglar.

När det gäller artrikedomen, så påverkades den ganska lite av regnet. Visserligen var det inte en kakafoni av övriga fåglar. Men vad gäller nattsångarna var det till och med bättre än tidigare under veckan. Då vi skådare klätt oss mot vätan, så stod även sångarna mot regnet och dröjde inte med att stämma upp till sång då regnet stillat sig. Vattentäta, månne?

Följande är ett urval av de arter som noterades och ett referat för lokalerna vi besökte. För mer artdetaljer se artportalen.se.

Skarnholmen:
Trädgårdssångare, näktergal, törnsångare, morkulla, gräshoppsångare och taltrast.

Skarnholmen är en spännande sångarlokal med lite olika miljöer samlade på en och samma plats. När vi kliver ut ur bilarna hör vi direkt en trädgårdssångare med sin porlande sång. Mestadels domineras dock ljudkulissen av ett antal näktergalar. Vi ges möjlighet att i lugn och ro (om man nu bortser från regnandet) studera deras sång. Näktergalens klang är lätt att känna igen och fågeln har även ett knattrande läte i anslutning till sången. Emellanåt avviker den från sitt sångmönster vilket är intressant att följa. Törnsångare, en eller flera, håller till i ett buskage ganska nära korsningen. Jag tycker att det skrapiga inslaget ger stöd för igenkännandet.

En morkulla flyger över flera gånger och några gånger hör vi också dess läte. Vi resonerar om det är samma fågel som gör rutten via Eldgarnsö utan att komma till någon slutsats. Även om vi är mest intresserade att höra sångarna så konstaterar vi att taltrasten är med oss mest hela tiden. I år har det varit mycket taltrast på många ställen på öarna.

Ambitionen är att stanna på lokalen tills gräshoppsångare ger sig tillkänna. Det har visserligen hörts gräshoppsångare på öarna tidigare i år, men just Skarnholmen är den lokal som verkar kunna ha flera flitiga individer, så helst vill få in fågeln här. Tidigare år har vi fått vänta ett tag.
I år sätter den dock igång lite tidigare. Vi tycker att vi hör flera fåglar. I vilket fall ges alla möjlighet att höra fågeln riktigt ordentligt. Vi kan också se fågeln i det höga gräset även om det skymmer.

Bilden visar vår korta promenad och var vi hör att fåglarna håller till.


Översiktsbild: Skarnholmen, vår promenad och våra lokaliseringar av sångarna. (vy från artportalen ”bing Aerial”)

Eldgarnsö:
Näktergal, morkulla och rödvingetrast.

Såsom traditionen bjuder så är nästa stopp på vår resa Eldgarnsö. På vägen närmast innan Eldgarnsö stannar vi till och lyssnar. Det har hörts kärrsångare i buskagen tidigare på kvällen, dock inte när vi passerar. Väl framme vid parkeringen på Eldgarnsö så räcker det med att kliva ur bilen för att höra flera arter. Ett exempel är rödvingetrast som vi inte hört tidigare denna kväll. Rödvingetrasten sitter synligt vid vassområdet, där det även finns lägre buskar och rester av sly sedan avverkningen.

Den korta promenadsträckan mellan parkeringen och de inre öppna fälten är även under dagtid en mycket givande fågellokal. Där kan man höra många olika sjungande fåglar på våren och försommaren.

Det korta stoppet på Eldgarnsö avslutas med en traditionell kaffepaus som vi tar med utsikt över öppna fälten mitt på ön.

En morkulla passerar under vår vistelse på Eldgarnsö. Är det samma fågel som vi sett vi Skarnholmen?

Översiktsbild: Eldgarnsö, vår promenad och våra lokaliseringar av sångarna. (vy från artportalen ”bing Aerial”)

Svartsjöviken:
Näktergal, sävsångare, kärrsångare och rörsångare.

Runt Svartsjöviken sträcker sig ett bälte av vass och ganska tätt buskage, som brukar ge goda möjligheter att höra sångare. Man kan komma till östra sidan av viken genom att parkera vid slottet eller vid fågeltornsparkeringen och därefter gå till fågeltornet. På västra sidan som vi besökte kan man gå via en stig som går längs buskaget efter att ha parkerat efter en smal grusväg (se bilden).

Under tidigare år har denna del av exkursionen varit den säkraste lokalen för att höra kärrsångare, likaså denna kväll.

Tidigare på dagen, innan regnet, noterades en trastsångare dels vid Holmbacken och dels nära fågelmatningen vid slottet. Trastsångaren som är både grövre till storlek och röst är relativt ovanlig och noteras endast enstaka gånger per år, utom 2008 då 1-2 trastsångare fanns vid Svartsjö dämme under 3 månader. Denna kväll fick vi dock inte chansen att höra den.

När vi kommer till Svartsjöviken, vid 23-tiden, hör vi näktergal direkt och sen både kärrsångare och sävsångare från två olika håll. Båda sångarna har mer varierad sång än tex rörsångare och det blir väldigt instruktivt att kunna höra båda på samma gång, men skilja på dem via riktningen. Detta samtidigt som vi gemensamt kan reflektera över hur vi vill likna dess sång. Det hjälper onekligen om man själv kan associera sång och läten med något känt ljud. Längre söderut på stigen hörs även en rörsångare, som har ett sävligare och jämnt, nästan enformigt, tempo.

Generellt kan sägas att sävsångare och rörsångare hörs på dagarna, emedan kärrsångare är en mer typisk nattsångare. Om man kan lära sig skillnaden mellan dessa tre så är en del andra sångare enklare att sortera ut. Mer om statistik av observationer över hela dygnet sist i texten.

Översiktsbild: Svartsjöviken, vår promenad och våra lokaliseringar av sångarna. (vy från artportalen ”bing Aerial”)

Drottningholms golfbana/ Lovö kyrka.

Hornuggla och tofsvipa.

Vår sista gemensamma färd går till Lovö kyrka och då passerar vi Drottningholms golfbana.

Ett kort stopp längs vägen ger oss möjligheten att höra tiggande hornuggleungar. Detta har blivit en sådan tradition att man nästan tar för givet att man skall höra dem varje gång man passerar. Föräldrarna brukar även flyga över fälten vid kyrkan, vilket man kan se om man stannar ett tag.

Vår stund vid Lovö kyrka blir dock inte så lång. Tidigare år har vi kunnat höra vaktel, dock inte denna kväll. I kommunen har det dock hörts ganska många vaktlar på olika håll detta år. Sångarna hörs inte och vi låter oss nöja för denna kväll och avslutar när det blir midnatt. Även denna regniga kväll bjuder oss på en solbelyst himmel, precis som jag hoppades på.

Ett tack till en tålig grupp som följde med på denna exkursion. Resultatet blev över förväntan med tanke på förhållandena. Lärdomen blir nog att man inte skall oroa sig för mycket för vädret, utan helt enkelt ge sig ut i fält.

Epilog.

I förberedelser för en nattexkursion kan man dels fundera på när olika sångare är aktiva och möjligen vid behov träna in sig på sång och läten.

Sång och läten i fält upplevs inte på samma sätt som när man lyssnar på inspelade läten, men det är en god start.

Två källor till inspelningar är http://www.xeno-canto.org/ som har väldigt många inspelningar som man kan välja mellan. Den svenska sidan http://www.natursidan.se/nyheter/fagellaten-och-fagelsang-i-sverige/ ger ett urval av sång och läten ( just från xeno-canto) med lite svensk stödtext.

I fält skall man undvika att spela upp läten för fåglar om det stör dem.

Förutom de nattsångare som vi hörde på exkursionen så finns det några andra ovanliga arter som man kan hoppas på att få höra. Det är busksångare (4 observationer på öarna hittills), flodsångare (observation av flera personer vid 23 tillfällen), vassångare (observation av flera personer vid 2 tillfällen) och lundsångare (endast 2 observationer). Statusen för dessa raritetsobsar är lite olika, vilket framgår av detaljerna på artportalen. Dessa arter får ses som riktiga bonus-arter på Mälaröarna även om de ses årligen i Stockholms län på lite olika platser. Här kan vi gemensamt hjälpas åt genom att göra egna kvällsutflykter på försommaren, då det säkert finns lokaler som då och då gömmer dessa rariteter hos oss.

För att bedöma alternativen när man bör ge sig ut på sin sångar-utflykt, så följer här en statistik-vy från artportalen. De senaste 5 årens observationer av sångare på Ekerö sprider sig över dygnet enligt bilden nedan. Undantaget är arter som redovisats få gånger eller i avsaknad av tidpunkt. De är sammantaget flod-, trast-, lund- och taigasångare. Med statistik kan man ofta redovisa vilket resultat man vill, men vissa trender kan skönjas.

Illustration: Sångare de senaste 5 åren på Mälaröarna och våra observationer över hela dygnet.

Röd intensiv färg indikerar ”het” period. Grön färg, i olika skalor, visar mer normala mängd av observationer. Vit färg indikerar inga observationer av arten. Data från artportalen baseras på totalt 3.200 observationer.

Ett uppenbart faktum är att vi skådare gärna väljer vissa tider på dygnet då vi ägnar oss åt fågelskådning. Några skådare har varit aktiva från midnatt till 6:00 på morgonen, men mest har vi gett oss ut på morgonen, så klart.

Med reservation, för detta faktum, så visar dock tabellen att kärrsångare och gräshoppsångare är arter som hörs enklast på kvällen och när de triggar igång. Notera dock att ganska många noterats även på dagtid. Sävsångare och rörsångare som är mest aktiva på dagen hörs även på kvällarna och natten. Därav nyttan av att lära sig skillnaden mellan sävsångare, kärrsångare och rörsångare som vi kunde göra vid Svartsjöviken. Även törnsångare hörs på kvällen och natten.

I övrigt överlåter fler tolkningar till er läsare.

Vid pennan
Kjell Häggvik

På morgontur i markerna

På lördag morgon den 20 maj var det dags för MOF att åter igen kalla till en exkursion i vårmorgonen. Många startade tidigt med att förbereda kaffe och smörgås som packades ned i ryggsäck tillsammans med kikare och värmande tröja och mössa. Väderleken såg god men kall ut kring 05:30 men solen bådade om god väderlek för förmiddagen.

Första stopp blev Tappström utanför kommunhuset där första gänget samlade sig för samåkning vidare upp mot norra Färingsö och Kungsberga. Elva förväntansfulla och i vissa fall morgontrötta skådare möttes utanför Konsum i Kungsberga där också vidare färdplan presenterades. Det var dags för morgonens första lokal – Skarnholmens ängar. Molnen hade börjat samla sig, och det var nog ändå lite kallt för dom som valt kortbyxor (läs undertecknad). Något som senare blev helt klart hanterbart.

När vi rullade in mot uppställningsplatsen vid Skarnholmen stod en morgontrött räv och hängde kring den vägbom som av markägaren nu står uppställd i avskräckande syfte (även om det går mycket bra att passera denna till fots vid sidan av). Visst, fåglar låg i fokus, men en räv gav ändå en indikation om att vi säkert var först på plats bland de tvåbenta däggdjuren denna morgon.

Avsittning och öronen på spänn, vi var på plats och nu igång. Gök, ormvråk och sjungande rödvingetrast hängdes omedelbart in. En gärdsmyg sjöng för fullt nere i strandskogen och snart kunde vi urskilja både näktergal från sälgbestånden och sånglärka från ängarna. Väl framme vid vägskälet fick vi se en grann brun kärrhök komma svepandes över tuvmarken och näktergalarna sjöng i princip oupphörligen på armlängds avstånd men ändå helt osynliga.


Sjungande rödvingetrast, en av de första arterna för morgonen. Foto: Kjell Häggvik

Förbi bommen och ut mot ängarna bjöd på sjungande buskskvätta och strax kom också en fasantupp smygandes i åkerkanten. När han kom ut på åkern riktigt såg man hur nervositeten steg hos tuppen, steglängden ökade successivt till den grad att den till slut sprang för glatta livet för att nå skyddande vegetation på motstående sida. Och med all rätt, det finns gott om duvhök ute på öarna.

På ängen kunde vi se och höra flera sånglärkor och ett par av kanadagås varnade med högsträckta halsar när vi närmade oss en av åkrarna. När vi var helt nära lyfte dom två, och deras rop ekade genom den klara morgonluften. Tofsvipor flappade i luften och starar och kajor födosökte. Gulsparven sjöng i toppen på ett av dom ensamma träden och en gråhäger slog sig ned vid den lilla kanalen som ringlar ut över åkern. I en björk med nyutslagna löv satt en trädgårdssångare och sjöng i takt med en lövsångare.

På vägen tillbaka mot bilarna stannade vi upp och fick syn på en näktergal som sjöng och blev synlig för flera av oss i gruppen. Det fick bli en fin avslutning på vårt första stopp.

Nästa stopp blev Eldgarnsö. Vi hann samla oss och gå ca 50 meter innan det gemensamt bestämdes att det blivit tid för fika och frukost. Den lilla grusvägen från parkeringen gav lä och solbelyst sluttning, och eftersom fågelsången var otroligt tydlig och rik bestämde vi oss för att ge platsen lite extra tid. Ner mot viken var alskogen fälld och bortom vassen kunde vi se fint ut över viken. En del sly fanns kvar vilket blev en naturlig födosökningsplats för mängder av trastar och gärdsmygens sång rörde sig mellan buskagen. I ryggen hade vi ekskogen varifrån vi kunde urskilja grönsångare, rödvingetrast och trädgårdssångare. Bland slyn mot viken sjöng även sävsparv och törnsångare vilka visade upp sig fint för oss att se i medförda tubkikare. I vattnet i viken födosökte fiskgjuse och fisktärna och på håll kunde vi se ormvråk. Vilken start på vår Eldgarnsötur, och vilken plats för en morgonkaffe.

Vandringen fortsatte ut mot de stora ängarna. Redan i kanten noterade vår erfarne deltagare Urpo att ärtsångare spelade och på håll hörde vi skogsduvans hoande och en göktyta tytade i en av dungarna. En gök dök upp, och efter imitation från Urpo närmade sig göken vår grupp.


Urpo imiterar gök, och strax kom den riktigt nära. Foto: Roger Månsson

Den var upprörd och ilsken, och här fick vi även en närkontakt som gav många fina bilder för de som hade med sig kameran. Övriga nöjde sig med de få sekunder som göken var framme, att då få se dess sätt och utseende vilket mycket påminner om en rovfågel. Fläckat bröst, lång stjärt och spetsiga vingar. Inte undra på att de mindre fåglarna mobbade den flitigt när den passerade gruppen och till slut gav upp och försvann. Eller vet dom om dess beteende kring bopredation, och därför gav sig på den? På avstånd hörde vi den sen fortsätta ropa, och till svar hördes tre andra ropa i den vackra förmiddagen.


Den ilskna göken stannade kort till efter Urpos lockrop och vi fick fina möjligheter att också få den bild och se den i våra kikare. Foto: Kjell Häggvik

På väg vidare noterades även stenknäck, tornseglare, trädpiplärka och ladusvala. Vid den stora gården var bobyggande ladusvalor i full gång med sitt arbete och pilfinkar tjippade förnöjt i toppen av ett slånbestånd.

Ett av våra sista stopp på vandringen blev vid den nyanlagda pumpstationen som ska reglera vattenståndet för att säkra åkrarnas odling. Ett ganska tydligt ingrepp på kulturmarken och som absolut förändrat förutsättningarna på ön för flera av arterna som lever där. Vårt tillfälliga stopp gav oss möjlighet att mer i detalj studera en sjungande rödvingetrast, och många fick för första gången njuta av den melankoliska sången från denna vackra trast samtidigt som vi kunde se den riktigt nära. Vassarna i slutet på trädridån kunde ge oss tillfälle att även få se sävsångare och trädgårdssångare, och flera av bilderna blev särskilt uppseendeväckande.


Sävsångaren sjunger i vassen. Foto: Roger Månsson

En bild på sjungande sävsångare under flykt är ingen enkel sak att få till, men visst blev resultatet fantastiskt. Även en bild på trädgårdssångare kom till, inte heller det en lätt uppgift.


Morgonens exkursionsmedlemmar på plats och samlade vid Eldgarnsö. Vi blev totalt 15 deltagare denna morgon. Foto: Roger Månsson

Nöjda men trötta återvände vi till parkeringen och lovade varandra att vi snart skulle se igen. Ännu en exkursion var avslutad med goda resultat och nöjda deltagare. Och känslan av hopp infann sig när vi nu åter igen fick möjlighet att hälsa våren välkommen och med vetskapen att sommaren nu står för dörren.

Stort tack för allas engagemang och spännande diskussioner om fåglar. Vi ses framöver i markerna!

Christian

Exkursion Svartsjö dämme, Svartsjöviken 23/4

Kylan har hållit oss i ett fast grepp en längre tid när Mälaröarnas Ornitologiska Förening drar igång vår och sommarprogrammet i Svartsjö. Den födotillgång som fåglarna behöver i form av växtlighet och insekter är likaledes sparsam. Vi anar att flockarna väntar lite längre söderut i väntan på lite mer värme.

När denna rapport skrivs har värmen kommit, men söndagsmorgonen den 23 april var det fortfarande isande kallt i skuggan. Vädergudarna var dock nådiga som lät solen skina på oss och sprida värme inom gruppen. Gruppen som deltog var ca 10 personer, då några var med i början och andra anslöt vartefter tiden passade andra göromål.

Under utflykten följde vi den sedvanliga vägen genom att starta från parkeringen vid Svartsjö slott och promenera gemensamt till dämmet. Efter att ha sett vad som erbjuds så tar vi vägen via slottsparken och går till fågeltornet i södra ändan av Svartsjöviken. Väl där brukar vi öppna våra matsäckar och för de som har den vanan dricks kaffe.

I år har det varit färre vadare. Tofsviporna är ju alltid tidiga. Vid exkursionstillfället var många enkelbeckasiner i farten, både spelande och flygande. Det är alltså ett gyllene tillfälle att få både höra och studera enkelbeckasiner vid denna tid. Man häpnar faktiskt över hur lång deras näbb är och hur skickliga de är på att hantera den. Konstigt att de inte snubblar på den, kan man tycka. Tofsvipor och enkelbeckasiner ser man på flera ställen men de flesta vadare väljer områdena runt dämmet och det vi kallar maden. Dessa vadare har dock inte kommit hit annat än enstaka individer, men vi får chansen att se skogssnäppa vid dämmet. I dämmet är det fortfarande mycket vatten så bättre tider kommer i det avseendet.

Under våren har det varit gott om rovfåglar i området och även så denna dag.

En av dagens höjdpunkter är när en fiskgjuse tar en väldigt stor fisk. Den kämpar frenetiskt för att få med den i luften. Den lyckas lyfta så vi kan se den stora gäddan, men orkar sen inte hålla fast den.

Från dämmet lyckas vi observera en flygande duvhök som störs av en kråka, vilket ger chansen att göra relevanta storleksjämförelsen.

I slottsparken observerar vi spelflygande skogsduvor. Vi får även höra storspov.
Under tidigare veckor har det passerat ganska stora mängder storspov över öarna.

Från fågeltornet blir vi överraskade att det fortfarande fanns kvar salskrake i viken.

Den klart godkända artlistan för dagen gav 46 arter; sångsvan, grågås, kanadagås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, salskrake, skäggdopping, storskarv, rördrom, gråhäger, brun kärrhök, duvhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, storspov, skogssnäppa, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, skogsduva, ringduva, sånglärka, ängspiplärka, sädesärla, rödhake, koltrast, björktrast, blåmes, talgoxe, skata, kaja, kråka, stare, pilfink, bofink, steglits, gulsparv och sävsparv.

Tack Urpo för en väl genomförd och trevlig exkursion.

Nästa aktivitet är fågeltornslandskamp mot Finland vid Svartsjö dämme och Menhammarsviken lördagen 6 maj som startar kl 5:00 och pågår till 13:00. Man är välkommen att deltaga när som helst under dagen.

Vid pennan
Kjell Häggvik

Vandring i solen på Eldgarnsö den 20 november

Fågelskådare och ornitologer är ett tåligt släkte. Man skulle kunna tro att vi kurar framför brasan en söndagsförmiddag istället för att möta novemberkylan i fält. Eldgarnsö med sitt omfattande naturreservat lockar dock med MOFs karaktärsfågel dubbeltrasten.

I år fanns det gott om mistelbär och därmed goda chanser att få se och höra en i övrigt skygg fågel.

Vi som slöt upp på parkeringen på Eldgarnsö var i år 15 varmt klädda fågelskådare plus 1 fyrfota vän, vilket var samma antal som förra året. Ledare för årets utflykt var Per Öhman och undertecknad.

Förväntningarna var satta i paritet med årstiden. Under försommaren hörs fågelsången oavsett var man rör sig på Eldgarnsö, emedan november bjuder på färre mängd fågel. Stundtals såg det ut som att vi i vår grupp var fler än fåglarna. Fågelhösten i Sverige har varit något utöver det vanliga med hårda östliga vindar samt upptäckter av flera riktigt ovanliga arter. Man kan bli ordentligt överraskad ute i fält, och se sitt livs raritet, så varför inte ta en promenad i solen.

Vi väljer att följa åkrarna i mitten på ön och ser hör tidigt gråsiskor, grönsiska och gröngöling.

Ett av våra tidiga stopp ger oss chansen att detaljstudera mistelbären.

mof-eldgarnso-20161120-9085_foto_roger_mansson
Bild: Mistelbär. Foto av Roger Månsson

Ett ganska tätt buskage hyser en del fågel som koltrast och mesar. Vi hinner även studera en stenknäck.

Såsom tidigare år stannar vi för att sikta in oss på fiskgjuseboet som även i år haft sina hyresgäster.
Detta år såsom de flesta tidigare år har det skett en lyckad häckning.

mof-eldgarnso-20161120-9094_foto_roger_mansson
Bild: Träd med mistel. Foto av Roger Månsson

Eldgarnsö har mistel som är spritt över stora delar av ön. På vår promenadväg finns det en plats med osedvanligt många träd med mistel, varav en del är rejält nertyngda av parasitväxten. Här tar vi oss tid att lyssna in och se dubbeltrasten. Dubbeltrasten är inte villig att låta sig närmas hur mycket som helst, men med tålamod får alla chansen att uppleva fågel visuellt och audiellt. Platsen ger även arter som nötskrika, sidensvans och domherre.

Promenaden fortsätter och innan fikapausen passerar vi den tätare granskogen där kungsfågel ger sig tillkänna.

Vädret har varit oss nådigt hela tiden med sol och svag bris. Man märker dock att kylan göms inne i skogen då dis stundtals tränger fram.

mof-eldgarnso-20161120-9097_foto_roger_mansson
Bild: Vi banar väg genom dimma. Foto av Roger Månsson

Fikapausen är onekligen en av utflyktens höjdpunkter. Med solen i ansiktet och lä för den lätta brisen behöver man inte frysa och den varma drycken värmer än mer. Som alltid tidigare brukar detta även vara tillfället för att dryfta händelser vi upplevt i stort och smått sedan vi sist träffades.

20161120_113146_foto_kjell_haggvik2
Bild: Fikapaus. Foto av Kjell Häggvik

Efter pausen är vi redo att ta oss till nästa anhalt vilket är att spana efter sjöfågel som denna dag ger knölsvan, storskrake, knipa och vigg.

Under året som gått har det gjorts naturvårdsåtgärder på södra sidan av ön vid strandängarna mot viken. De flesta (al)träden är avverkade och man kan förnimma hur det förhoppningsvis kan te sig framöver med mer öppen mark.

Vi försöker oss på att lyssna in gärdsmygen med en stund i absolut tystnad nära pumphuset. Vi lyckas vara tysta men gärdsmygen låter sig inte luras. För övrigt kan nämnas att pumphuset fyller funktionen att hålla mälarvattnet från den centrala åkermarken på ön. Utan denna pump skulle översvämningar ske inåt ön. Då förstår man att Eldgarnsö en gång varit delat ”mitt-i-itu”.

Vår utflykt närmar sig sitt slut. 2 timmar i solen gav oss 25 arter, vilket är ett normalt resultat för denna exkursion. Till ovan nämnda arter kan även läggas till gråtrut, spillkråka, korp, svartmes och gulsparv utöver de allra vanligaste arterna. Rovfågel samt sträckande fågel lyste med sin frånvaro.

Stort tack till deltagarna och vi möts igen i fält.

Se programmet för kommande aktiviteter.

Vid pennan, Kjell Häggvik

2016-10-30. Svartsjö, en vacker höstdag

Höstens färgglada löv kämpar för att hålla sig kvar. Efter en varmare period tidigare under hösten, så har de senaste veckorna kännetecknats av grått väder och kraftiga vindar. Under en period så var blåsten hård och drog in en hel del rariteter från öst över Östersjön. Kanske kunde vi ha turen att se några av dessa på hemmaplan.

Denna söndag sken solen vilket värmde själ och kropp om man befann i lä. Dagens nordliga vindar var isande, så om möjligt skådade vi där vi fann vindskydd.

Urpo Könnömäki hade samlat ihop 10 skådare som startade utflykten från parkeringen vid Svartsjö slott. På vägen till dämmet såg vi 2 sångsvanar som stod på åkern. Vid dämmet tog vi skydd nedanför plattformen. En spaning av vattenytan visade att relativt få fåglar trotsade vinden. Tidigare dagar har t.ex. varfågeln rapporterats från dämmet, men idag valde den att hålla sig undan. Blicken fick vändas uppåt istället och gruppen fick se både sparvhök och 3 stycken förbiflygande snösparvar. Denna tid på året ses det enstaka snösparvar på Mälaröarna, men dessa är oftast förbipasserande eller stannar oftast bara en kort period. Snösparven blev dagens raritet för gruppen.

Promenaden genom slottsparken mot fågeltornet vid Svartsjöviken värmde. En stormfälld ek gav oss idén att fika i utkanten av slottsparken. Perfekt läge; lä, soligt och en strategisk, något upphöjd plats gav en fantastisk översikt över södra Svartsjö.

svartsjo_20161030_1

Under pausen fick vi underhållning av en äldre havsörn som cirkulerade lågt över Svartsjöviken.

En kort visit gjordes i fågeltornet, där vi säkerställde att vi inte missade något intressant eller dramatiskt. Slutsummeringen blev 20 arter. I bokstavsordning: blåmes, bläsand, gräsand, gulsparv, gärdsmyg, havsörn, kaja, knipa, korp, kricka, kråka, skogsduva, snatterand, snösparv, sothöna, sparvhök, steglits, storskarv, sångsvan och talgoxe.

Man kan vara med på MOF’s fågelexkursioner för att lära sig en hel del om våra fåglar. Man kan komma med för att man vill lära känna Mälaröarnas fågellokaler eller fylla på sin artlista. Oavsett vilket, så är det ett av de bästa tillfällena att träffa skådarkamrater och få en promenad i naturen. En rejäl dos frisk luft gör oss alla gott.

Tack Urpo och skådarvänner. På återseende. Nästa gång är det Eldgarnsö.

Vid pennan

/Kjell Häggvik

Exkursion Lovön 2016-10-22

Åtta tappra skådare slöt upp på Lovö-exkursionen som hölls av Svenne Schultzberg en råkall lördagsförmiddag den 22 oktober.
Hösten hade tagit sitt grepp om Ekerö och den mulna dagen gav en frisk kall vind och enbart några plusgrader. Eftersom hösten så långt varit mild så kunde man hoppas på några rariteter som väntat med sin färd mot varmare breddgrader.

Traditionsenligt startades utflykten vid Lovö Kyrka, för att sen dra vidare till Prästvik. Ett snabbt besök i Drottningholmsparken gjordes också.
I Prästvik dök helt oväntat en bäver upp! Se bilder nedan tagna en bit på håll av Britta Lande.

28 fågelarter siktades och artbestämdes;

  • Gäss såsom knölsvan, kanadagås och vitkindad gås.
    Övriga andfåglar var gräsand, knipa och storskrake. Sjö- och måsfågel sågs; skäggdopping, storskarv, gråhäger, gråtrut och fiskmås.
  • Rovfåglar; havsörn och ormvråk.
  • Övriga observationer inklusive tättingarna; tofsvipa, kaja, korp, kråka, skata, blåmes, gråsiska, gråsparv, koltrast, pilfink, steglits, större hackspett, sånglärka, talgoxe och trädkrypare.

dscn1704 dscn1702
Bävern som oväntat dök upp. Klicka på bilderna för större bild

Vid pennan
Svenne och Staffan

100+ arter

Den 21 augusti 2016 var det dags för klubbens artrally och det blev ett utmärkt tillfälle för mig att möta klubben och göra ett reportage. Vi träffades i svinottan vid kommunhuset och jag fick förmånen att åka med några riktiga MOF-rävar. Förutom Urpo blev Jan Wernerman, Christan Lagström (del av tiden) och Kjell Häggvik mina medspelare. Tyvärr var det regnigt så många skådare blev nog avskräckta.

Vi bestämde oss för att starta vår skådning ute vid Adelsö. På vägen dit tog vi ett kort stopp vid Bonadammen för att hänga in några obligatoriska arter såsom sångsvan, brunand och smådopping. Klockan 06:00 stod vi på första morgonfärjan till Adelsö. Arterna droppade in och vid kyrkpölen såg vi flera nya vadare och simänder, men även småtråkiga/nödvändiga arter som hämpling, steglits, gråsparv, gröngöling. För att komplettera listan med barrskogsmesar gjorde vi ett längre stopp vid Huvududdens naturreservat.

Artjubel vid Menhammarsviken!
När vi kom körande in över golfbanorna ner mot Skytteholm och Menhammarsviken märkte vi att det var ganska gott om småfågel i vägkanten. Vi hittade gulärla, men tyvärr inga sång- eller piplärkor.

När jag riktade fokus mot skogshorisonten hittades en stor rovis över åsen. In med den i tuben och – Otroligt – en brun glada! Fågeln skruvade några varv och drog sedan lojt vidare mot sydost. Efter allmänt tumult, fotografering och larmande kunde vi konstatera en riktig höjdare där både Janne och Kjell fått kommunkryss! Menhammarsviken gav senare även fasan, buskskvätta, entita och brun kärrhök. Vid ett mer tvångsmässigt besök till Drottningholm hängde vi in vitkindad gås från bilen.

upptacktbrunglada_900pxLyckat kryss i vägkanten – laget har just sett en brun glada vid Menhammarsviken. FOTO: Mats Gothnier

En honfärgad kärrhök!
Sedan drar vi ut mot Färingsö och Svartsjölandet. Vid tornparkeringen, Svartsjöviken får vi ett larm om en honfärgad blå kärrhök som rör sig norrut. Det är föreningens kassör Per Lönnborg som larmar från tornet. Vi spanar utan att se något. Efter en stund åker vi upp till Svartsjö dämme. Kanske har den fastnat där? Vid plattformen får vi rejält med utdelning trots att regnet ökar. Bland annat rastar sex småsnäppor och en skedand. Framåt 13:30 när tävlingen snart är över kommer den. Det är Wernerman som ropar ut kärrhöken över åkermarkerna norr om plattformen. Vi tar den först för en hontecknad blå kärrhök, men Kjell smäller ändå av minst ett 60-tal bilder på fågeln. Redan på displayen framgår karaktärer som vi hade svårt att se i fält. Ett jämt rosttonat bröst och hyfsat tydlig ansiktsteckning gör att vi får misstankar om något ännu roligare. Senare på kvällen, när bilderna granskats på datorn, kan vi bara hålla med Kjell – det var verkligen en ung stäpphök vi hade att göra med!

stapphok_960pxUngfågel Stäpphök vid Svartsjö dämme den 21 augusti. FOTO: Kjell Häggvik

Målgång vid Slottet
Klockan 14 är det målgång med fika på Svartsjö slott. Det visar sig att fyra lag (med totalt 10 personer) skrapat ihop sammanlagt 101 arter. Vårt lag segrar med 90. Resultatet står sig, enligt de rutinerade rävarna, bra historiskt sett. Vid genomgången slås jag av den generösa stämningen. Alla gläds över varandras obsar och det är uppenbart att tävlingen mest är en lek – ett sätt att komma ut och ha roligt tillsammans. Urpo knorrar lite över att det inte finns vanligt bryggkaffe, men slukar ändå sin Lungo-forte och surdegsmacka och ser rätt nöjd ut.

Vid pennan,
Mats Gothnier

 vinnandelag_900pxVinnande laget efter traditionsenligt fika. Foto: Marianne Svärd Häggvik

Epilog:
2:a plats togs av team Bengt Legnell och Hans Terelius med 81 arter. Ett sådant resultat hade räckt till vinst flera andra år. 2 ytterligare team, med bla Per Lönnborg och Mats Andersson deltog del av dagen och på vissa platser. Dessa team bidrog till att vi totalt kunde nå över 100 (101) arter för dagen.

Brunglada har under åren observerats endast 14 gånger i vår kommun enligt Artportalen. Stäpphök har under åren observerats endast 6 gånger vilket gör att artracet i år bjöd på två verkligt ovanliga arter för oss.

Nästa viktiga MOF aktivitet är lördagen den 10 september då det är Riksmästerskap i tomtskådning. Vi ses och hörs då önskar Kjell Häggvik.

Mälaröarnas nattsångare

Valet på dag för vårens sista MOF exkursion faller på lördagen den 11 juni. Vi som deltar denna kväll får därmed uppleva en himmelsklar kväll med lysande halvmåne, till skillnad från den regntunga kvällen innan. Även om dagstemperaturen är varm i juni så är kvällen kylig. Vinden hade mojnat så förutsättningarna var goda för fågelskådning. Ordentlig klädsel anbefalldes som vanligt.

Gruppen möter upp på infartsparkeringen klockan 21 i Tappström där dagens ledare Linus Brobacke tar emot oss. Planen för kvällen är att åka till lämpliga nattsångarlokaler på Färingsö och Lovö. Rutten går först till Skarnholmen sen Eldgarnsö, Holmbacken och avslutas på Lovö med Lovö kyrka och Mast-området. Det avslutande stoppet på Lovö skall bli där vi har störst chans att höra flera målarter.

Tänkta målarter är morkulla/gräshoppsångare (Skarnholmen), kärrsångare (Holmbacken, Lovö) samt vaktel och förhoppningsvis hornuggla på Lovö. Som det visar sig kan vi notera alla dessa arter under kvällen, samt även uppleva andra delar av faunan i form av Mälaröarnas vilt (rådjur, vildsvin, grävling och räv).

Kärrsångare kommer vi inte att höra på Skarnholmen, tänker vi, men efter att ha klivit ur bilen och direkt noterat näktergal så hör vi kärrsångare. Kvällen börjar bra. Morkullan gör oss inte heller besviken och passerar flera gånger.

morkullaFoto: Spelande morkulla

Det dröjer innan gräshoppsångaren drar igång, men den är där, vilket vi kan konstatera.
Trots att kvällen är sen lyser kvällsljuset upp. Den röda tonen i ljuset kommer horisontellt och belyser vingarnas undersida. Den klara lysande halvmånen hjälper till att förstärka ljuset.

På Skarnholmen kan vi notera näktergal, ormvråk, kärrsångare, gök, taltrast, koltrast, trädgårdssångare, törnsångare, morkulla, sånglärka, gräshoppsångare, ladusvala, fiskmås och lärkfalk. Strax innan vi kommer till Skarnholmen gör vi även ett stopp vid avtagsvägen till Landholmshage och hör fasan och ringduva.

Från början var vi, Linus & C:o, osäkra på om nästa stopp skulle bli på Eldgarnsö eller om vi skulle åka direkt till Holmbacken. Beslutet blev att göra en kort visit till Eldgarnsö. Sångaraktiviteten där var ganska låg dock, men Eldgarnsö är ju en miljö på kvällen värd att besöka vilket förstärktes av månljuset och upplevelsen av vilt.

95K6684_måneFoto: Klar himmel med lysande måne

95K6689_vildsvin Foto: Vilt på Mälaröarna

95K6667_MOFFoto: Exkursionsgruppen på Eldgarnsö (5 av 7 personer)

På Eldgarnsö får vi även anslutning till gruppen av en till skådare, som på eget initiativ åkt till naturreservatet. Så nu blev vi sju. ”Vi är överallt!”

Eldgarnsö visade oss knipa, lärkfalk, morkulla, rödhake, rödvingetrast och taltrast.

Holmbacken blev ett kortare stopp på vägen till Lovö. Vi kunde inte konstatera kärrsångare där såsom förra året.

På Lovö, efter att ha passerat klubbhuset på Drottningholms golfbana, stannade vi kort och kunde höra tiggläten från hornugglans ungar från en talldunge. Huvudnumret som återstod var att notera vaktel.

Vi parkerade vid kyrkan och började gå efter vägen mot Berga gård. Då hör vi med all tydlighet en kärrsångares repertoar. Det var en herre som med klar stämma repeterade en stor del av fågelfaunan, säkerligen något som vilket kärrsångar-dam som helst måste ha svårt att motstå. Vi står som förtrollade och stumma, till dess att en taxi passerar och vi återkommer till verkligheten. För övrigt samma reaktion som vid samma tid förra året, då en grupp med skumma individer (dvs vi) vandrade längs vägen mitt i natten till synes planlöst. Kanske udda, men inget att bry sig om!

20160611_233712_Lovö_skådningFoto: Vaktel och kärrsångare hörs i nattetid.

Klockan är gott och väl halv tolv. Ljuset hänger kvar tack vare den klara himlen. Bara denna enskilda stund gör det värt att vara med på nattskådningen som MOF arrangerar och som Linus leder.

När vi står och lyssnar i Lovö kyrkas omgivningar, så hör vi en vaktel. Vakteln har inte sångarens genomträngande läte, men det är så speciellt så har man väl plockat upp det är det inte svårt att höra. Vi hör ljudet upprepat vid flera tillfällen och dessutom från olika håll. Ena gången hörs det från fältet direkt öster om vägen mellan kyrkan och Berga gård och sen hör vi det från fältet vid Mast-området.

Det är nu midnatt. Alla är nöjda och tackar Linus för en fantastisk kväll.

Totalt för dagen blev det 26 arter:
Björktrast, fasan, fiskmås, gräshoppsångare, gök, hornuggla, knipa, koltrast, kärrsångare, ladusvala, lärkfalk, morkulla, näktergal, ormvråk, ringduva, rödhake, rödvingetrast, skata, sånglärka, sävsångare, taltrast, tofsvipa, tornseglare, trädgårdssångare, törnsångare och vaktel.

Epilog, lite fakta om vaktel på Mälaröarna (källa: Fågelguiden,  Artportalen och Fåglarna i Sverige – antal och förekomst utg 2012). Vaktel (Coturnix coturnix, engelska Common Quail) är en sällsynt liten hönsfågel, endast 16-18 cm lång, som tillhör familjen fälthöns. Ofta hörd men sällan sedd. Till skillnad från de flesta hönsfåglar är den en flyttfågel, en flytt som givet dess rykte som delikatess innebär risker. Uppgifterna varierar om dess antal, dock anges uppgiften 1000 par i Fåglarna i Sverige 2012.

Vaktel har under åren observerats endast 95 gånger i vår kommun enligt Artportalen (notera att alla observationer ej rapporterats historiskt). Många enskilda rapport-observationer är gjorda av flera personer samtidigt. Första observationen gjordes av Tommy Demander 23 juni 1967. Därefter kommer 2:a observationen 1996 för att därefter ske mer regelbundet årligen. I snitt observeras vaktel 5 gånger per år här, hittills i år 14 gånger, då detta skrivs med flest år 2009 med 21 observationer. Däremellan fåtal observationer per år.

De senaste 5 åren har Lovöns fågellokaler runt kyrkan varit de säkraste observationsplatserna, emedan Svartsjöviken historiskt gett många observationer (varav 2 skedde senast 2011)

vaktelkartaIllustration: Vaktel observerade på Mälaröarna genom åren.

Passa på att göra en kvällsvisit till Lovö om tillfälle ges. Du får en upplevelse utöver det vanliga.
Vi hade turen att ha Linus Brobacke som ciceron.

Vid pennan
Kjell Häggvik